Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van nieuwe energiemarkten die een duurzaam energiesysteem stimuleren

van Andries Gryffroy, Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Bart Nevens en Lieve Maes
1299 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft

van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Jos Lantmeeters, Jenne De Potter en Paul Cordy
1187 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de circulaire economie

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Peter Van Rompuy, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Bart Nevens
1097 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Investeringsprogramma wegen - N454 Zottegem (2)

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1816 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Overdracht N454 Godveerdegemstraat Zottegem - Stand van zaken

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1824 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Baekeland-mandaten - Oproep 2017

van Matthias Diependaele aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
809 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van resolutie betreffende de opmaak van een inclusieve en duurzame robot- en digitale agenda voor Vlaanderen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Axel Ronse
903 (2017-2018) nr. 4

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van resolutie betreffende de opmaak van een inclusieve en duurzame robot- en digitale agenda voor Vlaanderen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Axel Ronse
903 (2017-2018) nr. 4

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van resolutie betreffende de opmaak van een inclusieve en duurzame robot- en digitale agenda voor Vlaanderen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Axel Ronse
903 (2017-2018) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2