Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de circulaire economie

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Peter Van Rompuy, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Bart Nevens
1097 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

van Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Bart Dochy en Jan Peumans
991 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de doorstroom van doctoraatsstudenten naar de arbeidsmarkt

van Matthias Diependaele, Jenne De Potter, Ann Brusseel, Axel Ronse, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
821 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag van Matthias Diependaele aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het mogelijk verlagen van de energiefactuur en het behalen van de energiedoelstellingen tegen 2020

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
305 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het ontwikkelen van een visie op de aanwendingsmogelijkheden van blockchaintechnologie, inzonderheid bij het Departement Financiën en Begroting

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
1867 (2016-2017)

Schriftelijke vraag N457 Maarkedal - Aanleg nieuw fietspad

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
769 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de presentatie van de (inter)gemeentelijke participaties

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Marius Meremans
1143 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de opvolging van de resolutie van 28 oktober 2015 betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Imade Annouri en Miranda Van Eetvelde
1142 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron
1079 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2