Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers

van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Jenne De Potter, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Paul Cordy
1160 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de circulaire economie

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Peter Van Rompuy, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Bart Nevens
1097 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

van Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Bart Dochy en Jan Peumans
991 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het omzichtig omgaan met wijzigingspistes voor de registratiebelasting

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
2248 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de uitbreiding van de zero-emissiepremie naar elektrische motorfietsen

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
2039 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Zero-emissiepremies elektrische wagens - Aanvragen en bijstelling procedure

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
216 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de structuren, mandaten en taken in het kader van de intergemeentelijke samenwerking

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Nadia Sminate
1174 (2016-2017) nr. 1

Actuele vraag over een korting op de onroerende voorheffing op maat van diverse gezinsvormen

van Caroline Gennez aan minister Bart Tommelein
358 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de eventuele medewerking van de Vlaamse Regering aan de berekening van verkiezingsprogramma's door het Federaal Planbureau

van Robrecht Bothuyne aan minister Geert Bourgeois
2095 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2