147.000 euro voor de restauratie van de Sint-Bernardusabdij in Bornem

Door Matthias Diependaele op 24 december 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
147.000 euro voor de restauratie van de Sint-Bernardusabdij in Bornem

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 147.877,13 euro toe voor de restauratie van de bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij in Bornem. “De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij is het pronkstuk van dit monument. Vandaag is de bibliotheek een van de belangrijkste erfgoedbibliotheken van de provincie Antwerpen. De bibliotheek bevat een belangrijk aantal oude drukken over de Heilige Bernardus en de Cisterciënzerorde. Ik ben blij dat deze waardevolle collectie na de restauratie op haar vertrouwde plaats kan terugkeren. Ze is een ongelooflijke bron van kennis over onze geschiedenis”, zegt minister Diependaele.

De bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij wordt gerestaureerd en herbestemd tot erfgoedcentrum. In dat erfgoedcentrum worden de waardevolle archieven en de bibliotheekcollectie van de abdij voor iedereen toegankelijk.  

Het gemeentebestuur van Bornem werkt al enkele jaren via een publiek-private-samenwerking aan een herbestemming van de site. In 2016 werd een erfgoedpremie van 2,1 miljoen toegekend om de abdij te restaureren; de eerste verdieping, de zolder en de bijgebouwen van de abdij werden herbestemd tot woningen. Ook de gevels en daken van de kloostergevels werden gerestaureerd”, vertelt Vlaams minister Matthias Diependaele.

Nu is het de beurt aan de historisch waardevolle bibliotheek, het pronkstuk van de abdij. Onder andere door bibliothecarissen zoals paters Edmundus de Fierlant en pater Benedictus Van Doninck werd het boekenbezit van de abdij uitgebreid tot een bijzondere verzameling. Beroemd is de verzameling werken over de Cisterciënzer Orde. Er zijn ook banden uit de 15de  eeuw en oude handschriften met miniaturen uit de 13de en 14de eeuw. Onder begeleiding van het gemeentebestuur en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) wordt de volledige boekencollectie gereinigd, geïnventariseerd en ingepakt. Dat is enkel mogelijk dank zij de enthousiaste inzet van meer dan 80 vrijwilligers. Vervolgens wordt de collectie opgeslagen in een provinciaal erfgoeddepot om na restauratie terug haar vertrouwde plaats in te nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is