Begroting 2016 in het Vlaams Parlement

Door Matthias Diependaele op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Staatsschuld, Vlaamse begroting

Op 16 en 17 december vinden de plenaire begrotingsgesprekken plaats in het Vlaams Parlement. Daarin bespreken we de cijfers en de begroting voor volgend jaar. Misschien niet meteen het meest 'sexy' onderwerp, maar de begroting legt wel de krijtlijnen van het beleid vast. Als fractieleider van de grootste (meerderheids)partij, liet ik dus ook mijn licht schijnen over de begroting '16 in het Vlaamse halfrond.

Deze begroting is voornamelijk een bevestiging van het beleid dat vorig jaar bij de start van deze regering in het regeerakkoord werd uitgezet. We hebben er toen voor gekozen om de toekomst voor te bereiden: we lopen immers een marathon en geen kortstondige sprint.  Eens die keuze gemaakt, komt het erop aan om te volharden en de gekozen richting aan te houden. De begroting die vandaag voorligt volgt de sporen die toen zijn uitgelegd. De sociaal-economische uitdagingen blijven echter heel groot. Het is dan ook essentieel dat zowel de Vlaamse als de federale regering de aansluiting bij de (prille) economische heropleving nu reeds voorbereiden.

Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: dat is de visie van deze Vlaamse Regering waarrond het regeerakkoord werd uitgeschreven. Ik ben er van overtuigd dat deze visie onze samenleving het beste voorbereidt op de toekomst door in te zetten op 3 zaken:

  1. De gemeenschap sterker maken: zo krijgt het levende Vlaanderen meer ruime om zijn verantwoordelijkheid op te nemen
  2. Ons er economisch bovenop helpen door onze bedrijven voldoende slagkracht te geven
  3. De overheidsfinanciën op orde houden

De betuttelende overheid maakt langzaam maar zeker plaats voor de overheid in een ondersteunende rol, waarbij de vrijheid van het individu en de samenhorigheid van de gemeenschap versterkt wordt.

Stilletjes aan wordt de omslag gemaakt en geraakt de tanker gekeerd. Met het invoeren van de taks shift wordt zonder meer de concurrentiekracht van onze ondernemingen sterk verhoogd. Ook vanuit Vlaanderen kunnen we dit alleen maar toejuichen. Door de nieuwe financieringswet dragen we ook bij aan die hervorming. Maar daarnaast voeren we ook heel wat aanpassingen door in ons eigen Vlaams economisch beleid.

De begroting 2016 stevent af op een tekort van 172 miljoen euro. Niemand is daar onverdeeld gelukkig mee, maar in begrotingstermen kunnen we spreken van een virtueel evenwicht. Belangrijker is dat we daarmee de broodnodige investeringen overeind houden in onze samenleving. Op de verschillende domeinen wordt een eerste aanzet gegeven voor de groeipaden die bij de start van de regering in het vooruitzicht werden gezet. Er wordt in 2016 om en bij de 400 miljoen extra geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, welzijn, weginfrastructuur, scholenbouw, enz…Ook inzake Oosterweel werden knopen doorgehakt: deze regeerperiode zal historisch blijken te zijn voor de oplossing van de Antwerpse mobiliteit.

 

Bekijk mijn volledige tussenkomst via Youtube!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is