Begroting 2017: “Het geld bij het woord voegen”

Door Matthias Diependaele op 21 december 2016, over deze onderwerpen: Begroting, Vlaams Parlement

Op het einde van het jaar vinden in het Vlaams Parlement traditioneel de bespreking plaats van de begroting voor het volgende jaar. Het gaat het om een betekenisvolle begroting: niet enkel zitten we midden in de regeerperiode, maar met deze begroting zetten we een belangrijke stap in het verwezenlijken van de ambities van de regering-Bourgeois.

Die ambitie is niet min: deze regering verzet bakens en maakt een fundamentele omslag in het beleid. Op budgettair vlak is deze regering erin geslaagd de negatieve spiraal, waar we sinds de financieel-economische crisis en de zesde staatshervorming in verzeild waren geraakt, om te draaien. Omdat ze tijdens de eerste jaren van deze regeerperiode de vinger op de knip heeft gehouden, kan deze regering, zoals beloofd, vanaf 2017 extra investeren in mens en economie. Met deze begroting voegen we het geld bij het woord!

 

Daadkracht in moeilijke tijden

De hervormingen die de jongste jaren op de sporen werden gezet, tonen aan dat dit geen “regering van boekhouders” is. Een greep uit de knopen die werden doorgehakt:

  • Er is een nieuw systeem van kinderbijslag uitgewerkt, waarbij elk kind gelijk is en niemand uit de boot valt
  • Kamerbreed werd een klimaatresolutie goedgekeurd. Met een potje van 324 miljoen euro binnen het Klimaatfonds kunnen we heel wat acties opzetten binnen verschillende beleidsdomeinen.
  • We hebben een langetermijnvisie uitgetekend om het toenemende ruimtebeslag in Vlaanderen een halt toe te roepen.
  • Van begin af aan heeft onze partij ingezet op het broodnodige economisch herstel. De federale tax shift is hier een belangrijke de drijvende kracht. Vlaanderen draagt in 2017 liefst 312 miljoen bij aan die tax shift. Daarnaast is er een efficiënt Vlaams arbeidsmarktbeleid en economisch investeringsbeleid. De tewerkstellingscijfers van bijvoorbeeld het Instituut voor de Nationale Rekeningen, de Nationale Bank of de VDAB liegen er niet om.

 

Investeren in mens en maatschappij

Op Vlaams niveau hebben we de tering naar de nering gezet. Het grootste deel van de structurele besparingen hebben we binnen de eigen overheid gerealiseerd. De cijfers op orde krijgen, was voor ons géén fetisj. We doen wat een goede huisvader doet: big spending en de kleinkinderen ervoor laten opdraaien, daarvoor passen wij.

Daarnaast werden de belastingen zelfs verlaagd: de schenkingsrechten zijn fors gedaald, de verkeersbelasting is vergroend, de miserietaks is verlaagd en de RSZ-bijdragen voor jongeren ouderen en mensen met een beperking is verminderd.

Van het “snoeien om te groeien”-beleid plukken we nu de vruchten. Er kan  geïnvesteerd worden in welzijn, in onderzoek en ontwikkeling, in scholenbouw, sociale huisvesting, kinderopvang, woonzorg en mobiliteit.

Een greep uit de investeringen:

  • Welzijn krijgt er volgend jaar 448,4 miljoen euro bij. We creëren extra financiële ruimte voor personen met een beperking, voor de ouderenzorg, voor de ziekenhuizen, de jeugdhulp en de kinderopvang.
  • Onderzoek & Ontwikkeling krijgt er 195 miljoen euro extra bij. Zo wakkeren we deze bron van jobcreatie en van welvaart nog meer aan.
  • Met de Oosterweelverbinding wordt de Antwerpse mobiliteitsknoop doorgehakt. Volgend jaar moet dat echt van start gaan: de regering trekt hiervoor 166 miljoen euro uit. Daarnaast gaat er nog eens 170 miljoen euro extra naar allerhande investeringen in mobiliteit en openbaar vervoer.

 

Slotsom

In totaal wordt liefst 613 miljoen extra geïnvesteerd in vergelijking met dit jaar. Daarmee zitten we op koers om anderhalf miljard aan bijkomende investeringen tijdens deze regeerperiode waar te maken. De resultaten zijn er en zullen enkel toenemen.

Jammer genoeg is niet iedereen – en met name de oppositie – overtuigd van dit verhaal. Het lijkt soms een bewuste strategie te zijn om een perceptie en tendentieuze cijfers de wereld in te sturen die op geen enkele manier nog beantwoorden aan de realiteit.

Tot spijt van wie het benijdt is de hervormings- en investeringstrein vertrokken. Hij rijdt, hij rijdt alsmaar sneller én hij rijdt de juiste richting uit. Aan ons om erover te waken dat hij niet stil valt!

 

Wie zin heeft om mijn volledige tussenkomst te bekijken, kan dat doen via onderstaand Youtube-fragment:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is