Bijna 50 miljoen euro voor lokaal woonbeleid

Door Matthias Diependaele op 18 december 2019, over deze onderwerpen: Wonen
Bijna 50 miljoen euro voor lokaal woonbeleid

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 48.978.462,95 euro vrij om de lokale besturen te ondersteunen in hun woonbeleid. “Begin dit jaar deden we een oproep naar alle lokale besturen om hun krachten te bundelen. Ik ben dan ook tevreden dat vandaag 255 van de 300 Vlaamse gemeenten (= 85%) in 70 verschillende intergemeentelijke samenwerkingsprojecten stappen. Om hen daarin te ondersteunen, geven we de gemeenten een financieel duwtje in de rug”, zegt minister Diependaele.

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

Drie beleidsprioriteiten

De gemeenten zijn voor de Vlaamse Regering de geknipte overheden om het lokaal woonbeleid vorm te geven. “We schuiven met Vlaanderen drie beleidsprioriteiten naar voren. We willen ten eerste een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte willen we ook dat de gemeenten hun inwoners informeren, adviseren en begeleiden”, verklaart minister Diependaele.

50 miljoen euro

Vlaanderen ondersteunt de gemeenten om deze prioriteiten om te zetten in lokaal woonbeleid en stimuleert hen om hiervoor samen te werken. “We trekken hiervoor bijna 50 miljoen euro uit”, vertelt minister Diependaele. “Deze middelen komen terecht bij 70 verschillende projecten over 255 Vlaamse gemeenten. Het doet mij enorm veel plezier dat de lokale besturen ook de noodzaak zien in een degelijk lokaal woonbeleid.”

21 nieuwe projecten, 47 nieuwe gemeenten

Dat de oproep van de Vlaamse Regering een succes is, bewijst het grote enthousiasme bij de lokale besturen. “Vanaf 2020 stappen er 47 nieuwe gemeenten (+ 23%) in zo’n intergemeentelijk samenwerkingsproject. Ook het aantal projecten gaat van 49 naar 70 (+ 43%). Dit toont aan dat de lokale besturen de regierol op vlak van woonbeleid in handen willen nemen”, besluit minister Diependaele.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is