Brexit: Vlaamse economische belangen vrijwaren

Door Matthias Diependaele op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Europa

Vandaag werd in het Vlaams Parlement uitgebreid gedebatteerd over de Brexit. De uitslag heeft geleid tot onzekerheid, maar ze moet wel gerespecteerd worden. De Britse democratie heeft gesproken, niettegenstaande dat na het referendum al hele biliotheken werden volgeschreven over het hoe en waarom.

In mijn tussenkomst legde ik de nadruk op twee grote vraagstukken die ons bezighouden m.b.t. de Europese Unie. Ten eerste moeten we ons afvragen hoe we met zo weinig mogelijk economische schade de banden met het Verenigd Koninkrijk overeind kunnen houden. Er mag zeker geen plaats zijn voor revanchisme. Het is de uitdaging om de uitslag te verzoenen met onze economische belangen. Daarom moeten we voor een “soft exit” gaan waarbij we zoeken naar een volwassen akkoord waar beide partners hun voordeel kunnen halen. Zie het als een "echtscheiding", eerder dan een "vechtscheiding".

Ten tweede moeten we ons beramen over de lange termijn. Waar willen we nog naartoe met de Europese Unie? In de eerste plaats moeten we in eigen boezem kijken. Heel veel Europeanen voelen zich vervreemd van het Europees project. Maar de voordelen zijn nog steeds groter dan de nadelen. Daarom moeten we het draagvlak vergroten. Anders brengen we het project zelf in gevaar. Vele pijnpunten werden de afgelopen maanden en jaren duidelijk. Denk aan de migratieproblematiek die volledig verkeerd werd aangepakt. Een krachtdadig optreden was er niet. Integendeel: we moesten rekenen op de Balkanlanden en Erdogan.

Maar ook de financiële crisis werd niet bezworen. Het probleem Griekenland groeide uit tot een Europese crsis waar we nog steeds de gevolgen van zien. Ook buiten Europa wordt onze positie in vraag gesteld. Welke rol spelen we nog in pakweg het Midden-Oosten? En last but not least: we moeten dringend naar een overkoepeld beleid wat betreft veiligheid. De terreuraanslagen in Istanbul vandaag tonen eens te meer de nood aan een grensoverschrijdende aanpak, met o.a. het uitwisselen van persoonsgegevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is