Debat begrotingsaanpassing

Door Matthias Diependaele op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement, Vlaamse begroting

Vandaag bespraken we in het Vlaams Parlement de begrotingsaanpassing 2017. Weinig nieuws is goed nieuws in dit geval! Het gaat vooral om een technische aanpassing, wat wil zeggen dat we bij de begrotingsopmaak ons huiswerk goed hebben gedaan. We hebben trouwens in Vlaanderen al jaren de goede traditie om onze rekeningen op orde te hebben in tegenstelling tot sommige andere entiteiten in dit land.

Ook de economische indicatoren staan op groen. De Vlaamse en federale Zweedse regeringen hebben het beleid gevoerd dat maakt dat onze eigen economie, onze Vlaamse arbeidsmarkt, daar snel de vruchten van plukt. En dat het ook anders kan, bewijzen de cijfers in de andere gewesten. De drie gewesten profiteren weliswaar allemaal van de gunstige internationale toestand en van het bedrijfsvriendelijke federale economische beleid. Maar ze profiteren er niet in dezelfde mate van. Vlaanderen groeit meer en sneller dan de andere gewesten, waardoor de economisch kloof opnieuw toeneemt.

In Vlaanderen hebben we altijd geprobeerd om te besparen waar mogelijk om zo investeringen mogelijk te maken én tegelijk om de begroting op koers te houden. Een aantal belangrijke investeringen hebben we zo al kunnen realiseren: Welzijn en Onderzoek & Ontwikkeling kregen meer middelen. Het Oosterweeldossier werd rechtgetrokken en er gaan recordbedragen naar scholenbouw, sociale woningen, ... Daarnaast werd er hervormd: de persoonsvolgende financiering werd ingevoerd, de provincie ingeperkt, grote kuis gehouden in het oerwoud aan intercommunales, de parlementaire pensioenen aangepakt, ... 

We mogen nu vooral niet op onze lauweren rusten. Vlaanderen heeft alles in zich om op te klimmen op de rangschikking van de regio's. Daarvoor moeten we budgettair de teugels in de hand houden en onze hervormingsdrift verder zetten. 

 

Mijn volledige tussenkomst kan je hier bekijken:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is