Debat septemberverklaring

Door Matthias Diependaele op 27 september 2017, over deze onderwerpen: Septemberverklaring, Vlaams Parlement

Op maandag 25 september startte het politiek jaar met de traditionele septemberverklaring van de minister-president. En daaruit bleek dat Vlaanderen er staat! Voor een tweede jaar op rij kunnen we een stevige begroting voorleggen, die niet alleen structureel in evenwicht is, maar ook het pad effent voor onze toekomstige welvaart. De begroting die voorligt is niet alleen oervlaams in haar degelijkheid; ze straalt ook daadkracht en ambitie uit. 

Het is met het oog op de toekomstige generaties dat Vlaanderen investeert én hervormt. De budgettaire inspanningen van de eerste jaren hebben gerendeerd. Dit jaar kunnen we liefst 610 miljoen investeren in het economisch en maatschappelijk weefsel van onze samenleving. Een overzicht: 160 miljoen euro extra gaat naar mobiliteit en openbare werken, 140 miljoen euro voor scholenbouw, 115 miljoen euro voor welzijnsinfrastructuur en nog eens 115 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling. Een slim Vlaanderen investeert natuurlijk niet alleen. Het hervormt ook om de toekomst voor te bereiden. 

Voorbij halverwege de regeerperiode kan deze regering op dat vlak een bijzonder mooi palmares voorleggen. Recent was er de goedkeuring van het duaal leren en werken. Met duaal leren en werken willen we de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegengaan, de praktische kennis van bedrijven meenemen in het onderwijs en het beroeps- en technisch onderwijs. Binnen de sociale woningsector werd dankzij minister Homans de taalbereidheidsvereiste een taalkennisvereiste. Wie een sociale woning huurt, moet Nerderlands kunnen spreken. 

Op het verbod op onverdoofd slachten ben ik bijzonder trots. Niet enkel trots op de minister, maar ook op het Vlaams Parlement dat unaniem zijn steun heeft betuigd en een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering verdient een pluim. Het geeft de burger meer vrijheid om zelf zijn keuzes te maken: welke zorg heeft hij nodig en waar koopt hij die in? In 2018 worden nog bijkomende middelen vrijgemaakt voor een groeipad voor de persoonsgebonden financiering. 

Natuurlijk blijven er uitdagingen. Over de eindtermen in ons onderwijs zal nog duchtig gedebatteerd moeten worden. Een ander groot werk op onze plank is het aanpakken van de ruimtelijke wanorde. Er zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen. Heel wat zaken moeten verder hervormd worden, denk bijvoorbeeld aan de erfbelasting. Ons Vlaanderen is alleszins ambitieus en gaat voor de beste oplossingen en het beste resultaat in alle domeinen.

De Vlaming stelt zich vele terechte vragen. In een veranderende wereld is er dan ook nood aan gemeenschap en identiteit. Burgers willen dat politici daar niet smalend over doen, maar opkomen voor onze normen en waarden en onze manier van leven. Vlaanderen is een gastvrij land waarin burgerschap kan worden verworven en vervolgens kan worden gebruikt als springplank om alle dromen waar te maken. Daar kan de overheid niet (alleen) voor zorgen. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allen. Wel kunnen we zorgen voor de randvoorwaarden voor welvaart en welzijn, voor een bloeiende economie en voor een gezonde samenleving. En dat doet deze Vlaamse regering volop!

 

Mijn volledige tussenkomst kan je ook bekijken via Youtube:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is