"Decreet niet op maat van Uplace, vermits vergunning nog geldig is"

Door Matthias Diependaele op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Uplace

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) ontkent dat het decreet integraal handelsvestigingsbeleid op maat van Uplace geschreven is. Het ontwerp, dat vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement behandeld wordt, bepaalt dat de geldigheidsduur van vijf jaar voor een socio-economische vergunning verlengd wordt als er een procedure bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen loopt.

Groen, Sp.a en Unizo verwijten de Vlaamse regering dat het decreet op maat van Uplace geschreven is omdat de socio-economische vergunning van het project sinds september 2015 verlopen is. Eén van de bepalingen van het decreet stelt immers dat de verjaringstermijn van de socio-economische vergunning wordt opgeschort wanneer er op andere vlakken protest wordt aangetekend. Dat is het geval bij Uplace. De milieuvergunning is vernietigd door de Raad van State en tegen de stedenbouwkundige vergunning is beroep aangetekend. "Dat er wetgeving op maat geschreven wordt van één projectontwikkelaar is onaanvaardbaar", zegt Hermes Sanctorum (Groen) in De Morgen. Hij richt zijn pijlen op Philippe Muyters: "Ik begrijp oprecht niet waarmee N-VA bezig is: Uplace moet blijkbaar ten koste van om het even wat door de strot van de Vlaming geduwd worden."

Maar minister Muyters vermoedt dat de vergunning van Uplace nog steeds geldig is, omdat er reeds een begin is gemaakt aan het project. Zo stelt hij donderdag in De Ochtend (Radio 1). Een begin maken aan het project houdt in dat er gestart is met de bouw of er al winkeluitrusting, koopwaar of panden verkocht zijn. En Uplace is al gestart met de verkoop van winkelpanden, aldus de minister.

Volgens Muyters wordt er bewust verkeerde informatie verspreid. Dat het decreet met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juli 2014, is te verklaren dat Vlaanderen sinds die dag bevoegd is geworden over de materie. In totaal zouden 30 bedrijven in aanmerking komen voor het decreet, vermoedt Philippe Muyters, maar dus niet Uplace.

N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele wijst er bovendien op dat het decreet gestoeld is op een principe dat reeds van toepassing is en door iedereen wordt aanvaard, namelijk dat alle vergunningen aan elkaar gekoppeld zijn. Tot voor 1 juli 2014 was Vlaanderen bevoegd voor de bouw- en de milieuvergunning. Daarbij gold dat als één van de twee vergunningen betwist werd, de andere vergunning opgeschort werd. Nu Vlaanderen ook bevoegd is voor de socio-economische vergunning, wordt het principe door dit decreet gewoon uitgebreid, aldus Diependaele. Wie daar niet mee instemt, doet volgens hem aan "politieke willekeur".

Diependaele vraagt zich ook af waarom het Vlaams Parlement enkele maanden geleden nog een groot debat hield over Uplace, indien het project toen al niet meer over de nodige vergunningen zou beschikt hebben.

 

Bron: Belga, Do. 23 Jun. 2016

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is