Efficiëntere inning van erf- en registratiebelasting dankzij artificiële intelligentie

Door Matthias Diependaele op 25 oktober 2019, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting

Op voorstel van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, keurt de Vlaamse Regering de samenwerkingsovereenkomst met Realo voor een efficiënter schattingsmodel van onroerende goederen goed. “Met de nieuwe techniek van artificiële intelligentie hebben we een tool in huis om de correcte inning van erf- en registratiebelastingen mogelijk te maken”, aldus minister Diependaele.

Sinds 2015 staat de Vlaamse Belastingdienst in voor de inning van de erf- en registratiebelastingen. Om tot een goede belastbare basis te komen, is het van belang dat de overheid de correcte minimale verkoopwaarde van het onroerend goed kent.

De Vlaamse Belastingdienst heeft enkele technieken om die waarde te berekenen”, weet Vlaams minister Matthias Diependaele. “Om die berekeningen efficiënter te laten verlopen, willen we nu werken met een schattingsmodel steunend op artificiële intelligentie.

Dankzij deze innovatieve methode zullen computers aan de hand van verschillende dossiers een systeem ontwikkelen om de minimale verkoopwaarde efficiënter te berekenen.

We willen dit schattingsmodel voor twee doelen inzetten: enerzijds om de schattingen van onroerende goederen te ondersteunen en anderzijds als controlemiddel om te kijken of de prijs niet afwijkt van de normale verkoopwaarde”, legt Diependaele uit.

De samenwerkingsovereenkomst met Realo loopt voor vijf jaar. Tijdens deze looptijd wil de Vlaamse Belastingdienst het schattingsmodel en het bijbehorend dashboard verder laten verfijnen en uitbreiden naar andere onroerende goederen, zoals landbouwgronden en nijverheidsgebouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is