Eindelijk structurele ondersteuning Vlaamse supercomputer

Door Matthias Diependaele op 28 juni 2012, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie, Wetenschap

Zogenaamde 'supercomputers' zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke manier om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Deze grote computerinstallaties zijn in staat om op zeer snelle wijze een gigantische hoeveelheid gegevens te verwerken, waardoor onderzoek veel vlugger en efficiënter kan verlopen.

Ons land hinkte tot nu toe internationaal achterop in de realisatie van zo’n supercomputer, maar nu lijkt een doorbraak in zicht voor het Vlaams supercomputerproject. Dat bleek uit het antwoord van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA).

"Wij zijn al geruime tijd vragende partij om het Vlaams supercomputerproject van een structurele financiering vanuit de overheid te voorzien om een inhaalbeweging op dit vlak te realiseren", vertelt Diependaele. "Sinds 2008 gebeurt financiering enkel op ad-hoc basis, met negatieve gevolgen voor de uitbouw en langetermijnplanning van het project. Vooral voor de personeelsleden en de deelnemende universiteiten, die zelf veel geld in het project hebben geïnvesteerd, is de financiële onzekerheid problematisch voor een goede werking."

Minister Lieten gaf in haar antwoord aan dat het Vlaams supercomputerproject zich in een stroomversnelling bevindt: nog voor het zomerreces hoopt zij binnen de Vlaamse regering tot een voorstel voor een definitieve structurele ondersteuning te komen. In het najaar zou dit voorstel in het Vlaams Parlement komen. Ook is er een aanvraag ingediend om België lid te laten worden van PRACE (the Partnership for Advanced Computing in Europe), met de bedoeling om samen met andere Europese landen te werken rond supercomputing. De supercomputer die normaal gezien in oktober operationeel moet worden, zal volgens recente bevindingen op de 118de plaats prijken op de wereldranglijst wat betreft rekenkracht.

Matthias Diependaele: "Wij steunen de minister bij haar inspanningen om de Vlaamse supercomputer structureel te verankeren. Het gaat om gevoelige investeringsbedragen waar men niet licht mag overgaan. We ondersteunen ook het initiatief van de minister dat er gewerkt moet worden rond de benodigde opleiding. Het is de bedoeling competente technici aan te trekken, op te leiden en in Vlaanderen te verankeren Dat kan onze Vlaamse kennisregio een competitief voordeel opleveren."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is