Er komt minstens één fiets- en ecotunnel onder de N42

Door Matthias Diependaele op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: N42

“Bij de aanleg van het rechttrekkingstracé van de N42 komt er minstens één gecombineerde fiets- en ecotunnel onder de nieuwe gewestweg”, zegt Herzeels schepen van Openbare Werken Jan Van Damme (Open VLD).

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) heeft zo’n tunnel al voorzien in zijn herinrichtingsplannen van de N42 die normaliter in 2018 gestart worden. De voorziene plaats is ter hoogte van de Witte Brug, op de scheiding van Herzele met Zottegem.

Op het nieuwe rechttrekkingstracé zal geen fietsverkeer meer toegelaten worden en dus zullen fietsers aan de ene zijde van het tracé de oude Gentweg moeten gebruiken die dan het statuut van gewestweg verliest en wordt beschouwd als lokale gemeentelijke weg en aan de andere kant van de brug kunnen fietsers op het fietspad richting Oombergen.

De tunnel onder de N42 zal voor zwakke weggebruikers beide zijden verbinden en tegelijk kan de tunnel ook dienst doen als ecotunnel, wat betekent dat kleine dieren als de egel, kikkers, konijnen en salamanders nog kunnen migreren van het ene landelijk gebied langs de gewestweg naar het andere.”

 

2de tunnel in onderzoek

“Op verzoek van de inwoners van de Leuvenstraat en omgeving, hebben wij aan AVW gevraagd om op de grens van Steenhuize-Wijnhuize met Sint-Lievens-Esse ook in een soortgelijke tunnel te voorzien maar daar is nog geen uitsluitsel over. Er wordt momenteel daarvoor een haalbaarheidsstudie gemaakt. Op het eerste gezicht lijkt het niet makkelijk om daar fietsers op een comfortabale en veilige manier in en uit zo’n tunnel te leiden maar AVW bekijkt nog alternatieve mogelijkheden. Het zou uiteraard mooi zijn mochten ook daar beide zijden van het nieuw tracé verbonden blijven voor zwakke weggebruikers en voor dieren.

Er worden overigens steeds meer reeën gespot in de streek van Zottegem. Dat komt omdat er meer natuurgebied bij komt, zegt Thijs Haustraete van Natuurpunt. Onlangs werd een ree opgemerkt aan de Langendries in Sint-Goriks-Oudenhove. “Toen onze dochter werd afgezet aan de bushalte zagen zij en mijn vrouw plots een reetje op de velden lopen”, vertelt Vlaams parlementslid Matthias Diependaele (N-VA). “Voor zover ik weet is het de eerste keer dat er een ree wordt gespot in het wild in de buurt van Zottegem. Of het ontsnapt is of echt in het wild leeft, kunnen we natuurlijk niet achterhalen.”

De aanwezigheid van reeën in het Zottegemse blijkt echter niet meer uitzonderlijk te zijn. “De laatste 10 jaar is de ree aan een heuse opmars bezig, zowel vanuit de Scheldevallei als vanuit de diepe Vlaamse Ardennen,” legt Thijs Haustraete uit. “De reden dat reeën en andere grote zoogdieren terugkeren is de toename aan natuurgebied in de Zwalmvallei, de goede afspraken met de jagers en vooral de reeën zelf die zich beginnen aanpassen aan de verstedelijkte gebieden.”

Natuurpunt maakt zich zorgen dat deze opmars gestuit zal worden door de plannen aan de N42. “De toekomstige N42 kan een probleem zijn voor deze en vele andere soorten zoals de egel, vos, konijn, kikkers en salamanders. Het wordt een ware muur waar migratie niet meer mogelijk is voor vele niet vliegende diersoorten, tenzij er een passage wordt aangelegd voor de dieren..” Het is dan ook goed nieuws dat een voetgangers- en ecotunnel gepland zijn onder de N42.

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand - 09 Feb. 2017, Pagina 3

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is