’Geen extra kinderbijslag ten koste van middenklasse’

Door Matthias Diependaele op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Kinderbijslag, Welzijn

Geen leeftijdstoeslag meer en 150 euro kinderbijslag voor iedereen. Daar wil de N-VA naartoe. Sociale correcties moeten er komen. ‘Maar niet ten koste van de middenklasse’, zegt Vlaams fractieleider Matthias Diependaele. ‘Het kindergeld is geen vervangingsinkomen.’

 

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele legt de kaarten van zijn partij op tafel, nu de laatste rechte lijn voor de hervorming van de kinderbijslag, de belangrijkste hervorming van deze Vlaamse regering, is ingezet. Vorige week kwam er een kink in de kabel. Regeringspartij N-VA was niet tevreden met het voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). Nu wordt een nieuwe landingspoging ingezet. ‘Dit is een historische grote kuis’, zegt Diependaele. ‘En zoiets moet zorgvuldig gebeuren.’

 

Waar wil de N-VA precies naartoe?

’Een basisbedrag voor elk kind van minimum 150 euro lijkt ons billijk. Ongeacht de leeftijd, ongeacht of het gaat om een eerste, tweede of derde kind. Dat staat voor ons vast. We willen ook een sociale toeslag toekennen aan wie minder verdient, maar die mag niet ten koste gaan van de middenklasse.’

 

Wat betekent dat?

’Hoe meer geld je uitgeeft aan sociale correcties, hoe minder je overhoudt voor het basisbedrag (van 150 euro, red.). Die twee bedragen zijn communicerende vaten. Nu gaat vier procent van het totale budget voor de kinderbijslag (3,4 miljard euro, red.) naar sociale toeslagen. We willen niet onder dat percentage gaan.’

 

Maar mag het stijgen?

’We moeten een goed evenwicht vinden. Niet langer de sociale status (werkloos, arbeidsongeschikt, red.) maar je inkomen zal bepalen of je een sociale toeslag krijgt. Daardoor krijgen ook mensen met de laagste inkomens uit arbeid een extraatje, terwijl dat vroeger niet zo was. Sowieso zullen méér mensen dus een sociale toeslag krijgen. Maar als je de sociale correcties té sterk uitbreidt, is dat niet meer rechtvaardig voor de middenklasse, de tweeverdieners, zeg maar.’

 

U hebt wel de historische kans om de kinderarmoede beter te bestrijden. Die stijgt, ook in Vlaanderen.

’Dat klopt, en die bestrijden we ook. Maar de sociale toeslag mag absoluut geen werkloosheidsval creëren, waarbij mensen geen job aannemen omdat ze dan hun verhoogde kinderbijslag verliezen.’ ’Het kindergeld is geen vervangingsinkomen. We weten toch allemaal dat de beste manier om uit de armoede te geraken een job is? Kindergeld is niet het enige instrument om een complex probleem als kinderarmoede aan te pakken.’

 

Wie zal verliezen bij deze hervorming?

’Niemand mag geld verliezen. Als het van ons afhangt zullen bijvoorbeeld gezinnen met vier kinderen morgen geen euro minder krijgen. Anders drijf je hen in de armoede.’ ’Alleen de kinderen die na de start van de hervorming, vermoedelijk 1 januari 2018, geboren worden, zullen onder het nieuwe systeem vallen.’ Dat is een zware boodschap. Al wie na 1 januari 2018 een tweede of derde kind krijgt, verliest. Voor het tweede kind kregen ze in het oude systeem 167 euro, vanaf het derde 250 euro. ’Zij krijgen minder voor dat tweede of derde kind dan in het oude systeem, dat klopt. Maar ze verlíezen geen geld. We plegen geen contractbreuk. In totaal zal zo’n tachtig procent van de mensen zelfs méér kinderbijslag krijgen.’ ’Liefst hadden we het nieuwe systeem alleen ingevoerd voor de volledig nieuw te vormen gezinnen. Maar dat zou veel kosten, en het creëert discriminatie tussen kinderen die op hetzelfde moment geboren worden in verschillende gezinnen, en een andere bijslag krijgen. Dat juridisch probleem krijg je niet opgelost.’

 

Hoeveel mag je verdienen om een sociale toeslag te krijgen?

’Wij denken dat 30.000 euro bruto aanvaardbaar is als inkomensgrens. Wie minder verdient, zou een toeslag krijgen. Dan rest de vraag of je moet variëren met parameters zoals het aantal kinderen, en of je de inkomensgrens en het bedrag van de toeslag gaat aanpassen. Dat kan, maar laat ons het systeem vooral niet te moeilijk maken.’

 

Waarom is eenvoudiger per se beter?

’Hoe eenvoudiger, hoe transparanter, en dus democratischer. Bovendien zien we dat een ingewikkeld systeem de kinderbijslagfondsen (die de kinderbijslag uitbetalen, red.) in stand houdt. En dat willen we niet. Op lange termijn moeten die fondsen eruit. De uitbetaling gebeurt best helemaal automatisch, door de overheid.’

 

Bron: De Standaard - 28 Apr. 2016, Pagina 7

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is