Geen sorry, maar daden

Door Matthias Diependaele, Steven Vandeput op 19 april 2014, over deze onderwerpen: Economie, Belastingen, Staatsschuld, Vlaamse begroting, Federale begroting, Zesde staatshervorming, Verkiezingen 2014

Open VLD blaast hoog van de toren over de cijfers die de N-VA voorlegt. Dat verbaast Matthias Diependaele en Steven Vandeput, omdat zowel het liberale beleid van de voorbije jaren als het liberale plan voor de toekomst leest als de kroniek van een aangekondigde teleurstelling.

Sinds Guy Verhofstadt in 1999 de Wetstraat 16 innam, is Open VLD bijna 15 jaar onafgebroken aan de macht geweest. En wat is de balans? Toen Verhofstadt begon, erfde hij een primair overschot op de begroting van 6,4 procent bbp. Vorig jaar bedroeg het primair saldo nog amper 0,6 procent bbp. Waar is dat geld naartoe? Je zou na het lezen van de opiniebijdrage van Lode Vereeck en Dirk Van Mechelen(DS 18 april) veronderstellen dat daarmee de belastingen verlaagd zijn. Maar sinds 1999 is de totale belastingdruk met 1,2 procent bbp gestegen. Het primair saldo moet dus volledig opgesoupeerd zijn door extra uitgaven. En dat blijkt ook. Nadat Verhofstadt nieuwe tapijten legde in de Lambermont, begonnen de uitgaven duizelingwekkend snel en hoog te stijgen. Vorig jaar klopten de primaire uitgaven af op 51,4 procent bbp. Een stijging van 8,1 procent bbp. Alstublieft, collega's Vereeck en Van Mechelen.

Onder Open VLD-bewind is de belastingdruk alleen maar toegenomen en zijn de uitgaven fors gestegen. Terwijl de vergrijzingskosten als een dreigende tsunamigolf op ons afkomen, werden er amper structurele maatregelen genomen. Geen enkele aanzet om de pensioenen betaalbaar te houden, geen afbouw van het passief arbeidsmarktbeleid, niets om werken opnieuw lonend te maken. Is dat 15 jaar liberaal beleid? Wie spreekt zichzelf hier tegen?

Open VLD schiet in het wild op de Vlaamse Regering vanwege de geschrapte jobkorting. Dat is de korting waar Verhofstadt voor de vorige Vlaamse verkiezingen van vond dat ze moest uitgebreid worden. Dat is dezelfde korting waar Verhofstadt, meteen na die verkiezingen, van vond dat ze ingeperkt moest worden omdat een begroting in evenwicht veel belangrijker was. Open VLD-standpunten zijn nu eenmaal uitermate wendbaar.

De N-VA bouwt geen feestjes met geleend geld. Minister Philippe Muyters erfde van collega Van Mechelen, die anderen blijkbaar graag de les leest, een Vlaamse begroting die 1,2 miljard euro in het rood ging. En het was minister Muyters die de rekeningen weer op orde bracht. Een prestatie die Gwendolyn Rutten bewierookte, maar die de heren Van Mechelen en Vereeck nu afschieten. Je begint je af te vragen of ze bij Open VLD eigenlijk wel weten wat ze zelf vinden.

Vlaanderen schuift de schulden niet door naar de volgende generatie, zoals de regering-Di Rupo. De schulden van vandaag zijn immers de belastingen voor morgen. En belastingen, daar kennen ze bij de Open VLD alles van. Onbegrensd creatief was de partij in de zoektocht naar nieuwe lasten. Belastingen die vooral door de Vlamingen mochten betaald worden. Dankzij Open VLD zijn de inkomsten van de overheid structureel met bijna 7 miljard euro gestegen. Dat zeggen wij niet, dat zegt de Europese Commissie. Iedereen die werkt, spaart of onderneemt, kreeg extra belastingen op zijn bord. Exact het tegenovergestelde van wat Open VLD voor de verkiezingen plechtig zwoer. 'Nooit in een regering die de belastingen verhoogt', herinnert u zich die nog? Diezelfde gebroken belofte warmen ze nu nog eens op in de hoop dat we er weer intrappen.

'Geweldige tijden': voor wie?

Het resultaat van 15 jaar Open VLD-beleid is ernaar. Alle begrotingsafspraken met Europa werden gebroken, de schuldgraad stijgt boven de 100 procent uit, de faillissementen pieken, het consumentenvertrouwen daalt, de loonkostenhandicap neemt verder toe, de hoogste werkloosheidsgraad van de afgelopen 14 jaar, de private sector creëert geen jobs meer en de
vergrijzing is niet voorbereid. Dat zijn de 'geweldige tijden' van Open VLD. Wel, in plaats van onszelf en de Vlamingen iets wijs te maken, willen wij de problemen aanpakken. Voor ons geen handjes in de lucht, maar handen aan de ploeg.

Er is werk aan de winkel om de welvaart van ons en onze kinderen veilig te stellen. Vanaf dag 1 zullen wij een economisch herstelbeleid voeren en de begroting weer op orde zetten. Wij gaan het sorry van Open VLD in daden omzetten. En wij maken daarbij niemand iets wijs. We vragen inderdaad inspanningen om de volgende generaties niet te laten wegzinken in de schulden. Wij zijn eerlijk over waar we 12 miljard euro zullen besparen.We show the money. Open VLD noemt dat dan hard en pijnlijk. Maar zelf wil de partij wel voor bijna 15 miljard euro besparen. Waar en hoe? Joost mag het weten, maar de kiezer in ieder geval niet.

Na 15 jaar in bed te hebben gelegen met de PS, presenteert Open VLD zich als maagd aan de kiezer. Wij vrezen dat die kiezer na de huwelijksnacht opnieuw voor dezelfde ontgoocheling zal staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is