Heibel over gratis openbaar vervoer parlementsleden

Door Matthias Diependaele op 2 december 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Oppositiepartij sp.a heeft vandaag via een amendement op de begroting voorgesteld het gratis tram- en busgebruik voor Vlaamse volksvertegenwoordigers af te schaffen en met het uitgespaarde bedrag een deel van de inspanningen bij De Lijn terug te schroeven. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld verwerpen het sp.a-voorstel. Zij wijzen op een breder voorstel dat op korte termijn wordt uitgewerkt en noemen de sp.a-suggestie "contraproductief".

In het Vlaams Parlement woedt al enkele maanden de discussie over de afschaffing van het gratis bus- en tramabonnement voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De discussie laaide recent opnieuw op tijdens het debat over het nieuwe tarievenplan van De Lijn. Sp.a riep de parlementsleden toen op hun privilege van gratis vervoer bij De Lijn op te geven. De meerderheid kondigde bij monde van N-VA-fractieleider Matthias Diependaele aan dat hij op 1 december op het Uitgebreid Bureau van het parlement een voorstel ging.

Op het Uitgebreid Bureau van gisteren is afgesproken dat Diependaele samen met de diensten van het parlement een voorstel uitwerkt. Daarbij worden verschillende mogelijke scenario's onder de loep genomen.

 

Dotatie De Lijn

Maar bij sp.a wil men die pistes niet afwachten. De oppositiepartij diende vandaag bij de bespreking van de begroting een amendement in waarbij wordt voorgesteld de kostprijs van een abonnement (294 euro) voor de 124 parlementsleden (36.456 euro) af te houden van de dotatie aan het parlement. Dat bedrag zou dan toegevoegd worden aan de dotatie van De Lijn. Op die manier zou men volgens sp.a de besparingen op de -12-jarigen kunnen compenseren.

 

Voorstel voor kerstvakantie op tafel

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele betreurt de 'démarche' van sp.a. Volgens hem is iedereen het eens over de noodzaak om het privilege voor parlementsleden af te schaffen, maar wordt er volop gewerkt aan een voorstel. Dat zou nog voor de kerstvakantie op tafel liggen. Diependaele wijst er ook op dat het sp.a-voorstel via de dotatie werkt, maar dat hij voorstelt om de parlementsleden hun vervoer "uit eigen zak" te laten betalen. "Ik ben het ook kotsbeu dat de jullie (sp.a, red.) doen alsof jullie de enigen zijn die de afschaffing vragen", aldus de N-VA-fractieleider.

Open Vld-fractieleider Bart Somers riep sp.a op het amendement in te trekken om zo de zoektocht naar een compromisvoorstel niet te hypothekeren. Ook CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel rekent erop dat de kwestie op korte termijn kan uitgeklaard worden.

 

"Koop zelf abonnement, zoals ik"

Maar volgens indiener Joris Vandenbroucke hoeft het uitwerken van concrete pistes een goedkeuring van het amendement niet in de weg te staan. "Zolang Diependaele aan pistes werkt, blijft dit voorrecht bestaan terwijl wél al beslist is dat gepensioneerden en kinderen wél moeten betalen. Laat ons dan nu ook al beslissen dat De Lijn vergoed wordt voor die abonnementen van parlementsleden", aldus Vandenbroucke. Vandenbroucke zegt dat hij intussen zelf een abonnement heeft gekocht en roept zijn collega-parlementsleden op hetzelfde te doen.

 

Bron: http://www.demorgen.be/binnenland/heibel-over-gratis-openbaar-vervoer-pa...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is