Innovatie en wetenschappelijk onderzoek: krijgt Soete na 5 jaar gehoor?

Door Matthias Diependaele op 3 juli 2012, over deze onderwerpen: Economie, Innovatie

Eind juni organiseerde de Commissie voor Economie van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het veelbesproken ‘rapport-Soete II’. Het initiatief voor dit tweede rapport kwam er na mijn reeks van 14 schriftelijke vragen over de (uitblijvende) implementatie van het eerste rapport-Soete, dat al van 2007 dateert. Een groep deskundigen onder leiding van professor Soete (de Expertgroep voor de Doorlichting van het Vlaams Innovatie-Instrumentarium), formuleerde toen een kritische doorlichting van het Vlaams innovatielandschap. Het rapport somde tegelijk ook een pakket stringente beleidsadviezen op. Minister Lieten kon er vanaf de zomer van 2009 mee aan de slag.

Als volksvertegenwoordiger heb ik in het Vlaams Parlement ondertussen drie jaar lang de aandacht op dit rapport gevestigd. De aanbevelingen van prof. Soete waren immers zeer concreet. Het nieuwe rapport-Soete II bevestigt eigenlijk onze jarenlange analyse: men staat nog niet ver met de vertaling van de aanbevelingen uit het eerste rapport in een concreet beleid van de Vlaamse overheid. En dat terwijl de aanbevelingen van het eerste en het tweede rapport grotendeels gelijk lopen. Ook al zijn we ondertussen vijf jaar verder.

Het belang van een grondige hervorming van ons innovatielandschap mag nochtans niet worden onderschat. Het eerste rapport-Soete gaf al aan dat Vlaanderen wel een heel uitgebreid en allesomvattend instrumentarium heeft, maar dat dit instrumentarium tegelijk ook veel te complex, fragmentarisch en zelfs ondoorzichtig is. Gevolg: de overheidsmiddelen komen niet altijd terecht bij de projecten waar deze steun ook nodig is. En daar draait het natuurlijk net om.

We zijn het er allemaal over eens dat er meer moet worden geïnvesteerd in innovatie. Maar in deze budgettair krappe tijden is dat niet vanzelfsprekend. Net daarom is het van het allergrootste belang dat we ervoor zorgen dat centen van de overheid correct en efficiënt besteed worden. Maar is dat wel zo? Het tweede rapport-Soete geeft aan dat de situatie sinds 2007 weinig veranderd is. Meer nog: op bepaalde punten valt er zelfs achteruitgang op te tekenen.

Een tweede rapport-Soete was dus eigenlijk niet nodig. De N-VA-fractie hoopt ten stelligste dat minister Lieten dit keer effectief werk maakt van de uitvoering van de aanbevelingen. In het Vlaams Parlement kondigde zij alvast voor dit najaar een globaal actieplan aan. Het komt er nu echt op aan om durf te tonen bij het herstructureren van ons innovatielandschap. De N-VA dringt sowieso aan op een grondige aanpak van dit instrumentarium. Het gaat hierbij niet alleen om een enkele oppervlakkige administratieve ingrepen, maar over het (op lange termijn!) veilig stellen van een stuk Vlaamse welvaart.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is