Matthias Diependaele volgt Kris van Dijck op als fractievoorzitter

Door Matthias Diependaele op 21 december 2012

Matthias Diependaele zal vanaf januari 2013 de leiding van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement overnemen van Kris Van Dijck.

Een aantal nieuwe uitdagingen en evoluties leidden tot een gezamenlijk voorstel van beide heren, dat nu ook unaniem door de fractie werd bekrachtigd.

Met deze wissel op de toekomst schuift de fractie een Oost-Vlaamse belofte naar voor richting 2014. Kris Van Dijck geeft Matthias Diependaele graag die kans, en gaat binnen de partij andere uitdagingen aan. Hij zal zich focussen op de onderwijsdossiers en de lokale uitbouw van de partij.

Matthias Diependaele (33, Zottegem) was tijdens zijn studies Rechten al actief in de jongerenwerking van de partij. Na zijn studies ging hij aan de slag als medewerker van Europees Parlementslid Frieda Brepoels. In 2009 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij ook ondervoorzitter van de commissie Economie werd. Daarnaast zetelt hij ook in de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Matthias Diependaele: "Ik ben erg vereerd met het vertrouwen van de fractie. 2013 en 2014 worden belangrijke jaren in het Vlaams Parlement, maar ook voor onze partij. Ik wil Kris bedanken voor de manier waarop hij al die jaren de fractie geleid heeft: kritisch, maar correct en met inzicht en aandacht voor de menselijke verhoudingen. Met veel enthousiasme neem ik de fakkel over, en zal ik de fractie mee begeleiden naar 2014."

"De grootte van de fractie is het resultaat van de verkiezingen van 2009. Je kunt echter niet ontkennen dat de federale en lokale verkiezingen onze amplitude wat veranderd hebben, ook binnen die Vlaamse meerderheid. We zullen op een constructieve en loyale manier eigen accenten blijven leggen binnen die Vlaamse meerderheid", aldus nog Diependaele.

Kris Van Dijck: "Ik ben blij dat Matthias op het aanbod en de uitdaging is ingegaan. De leiding van de fractie is in goede handen. Hij zal steeds kunnen rekenen op mijn steun."

Ook voor Kris Van Dijck staan er nieuwe uitdagingen klaar. Hij zal de lokale verankering van de partij verder vorm geven. De enorme groei van de N-VA in de Vlaamse steden en gemeenten vertaalt zich in bijna 1700 gemeenteraadsleden, meer dan 270 schepenen en 50 burgemeesters.

Kris Van Dijck, die in een vorig leven ook al algemeen secretaris van de partij was, zal de lokale mandatarissenwerking leiden. De partij wil op dat vlak een tandje bijsteken en wierf drie extra medewerkers aan om een cel lokaal beleid uit te bouwen binnen het partijsecretariaat. Voor de politieke aansturing rekent het dagelijks bestuur op Kris Van Dijck, die al heel wat lokale kilometers op de teller heeft als burgemeester.

"Als burgemeester en ervaringsdeskundige wil ik graag mijn kennis ter beschikking stellen van onze vele nieuwe mandatarissen. Complementair aan het aanbod van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wil de N-VA ook zelf een aanbod aan studiedagen, vormingsmomenten en pilootvoorstellen voor onze lokale mandatarissen uitrollen. Daartoe heeft het dagelijks bestuur inmiddels al een concreet actieplan goedgekeurd", aldus Van Dijck.

Daarnaast was Kris Van Dijck vragende partij om opnieuw een actieve rol te gaan spelen in de commissie Onderwijs, de commissie waarvan hij al sinds 1995 deel uitmaakt, zijn eerste liefde waarvoor hij de afgelopen jaren nog maar weinig tijd kon maken.

"Onderwijs is één van de belangrijkste Vlaamse beleidsdomeinen. Er komt heel wat op ons af met bijvoorbeeld de hervorming van het secundair onderwijs. Ik kijk er erg naar uit om onze partij en onze standpunten opnieuw heel actief mee gestalte te geven."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is