Minister onderzoekt ontsluiting Kuitholstraat

Door Matthias Diependaele op 10 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N60

De doortrekking van de N60 dreigt in Maarkedal de wijk rond de Kuitholstraat af te sluiten van de rest van de gemeente. Burgemeester Joris Nachtergaele is daarom vragende partij om ter hoogte van de Kuitholstraat in een doorgang te voorzien voor een kortere aansluiting op de N60. Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele ondersteunt die vraag en vroeg mobiliteitsminister Weyts om de mogelijkheid opnieuw te onderzoeken.  

De realisatie van de “missing link” van de N60 in Ronse heeft als gevolg dat op grondgebied Maarkedal de huidige aansluiting van de Kuitholstraat op de Rijksweg zal verdwijnen. Dat betekent dat de bewoners van deze wijk die naar het centrum van hun gemeente willen rijden, plots een traject van 5,5 kilometer moeten afleggen i.p.v. de huidige 2,5 kilometer. De wijk zou de facto worden afgesneden van de rest van de gemeente, met de nodige gevolgen voor dienst- en hulpverlening, toeristische routes, e.d..

De gemeente Maarkedal keurde eind vorig jaar unaniem een motie goed om alsnog in een aansluiting vanuit de Kuitholstraat naar de N60 te voorzien. Ook de Fietsersbond Maarkedal, Oudenaarde en Ronse schaarde zich achter het idee. “We stellen voor om via een tunnel een korte aansluiting op de N60 te voorzien. Het kan echt niet de bedoeling zijn dat de vernieuwde N60 onze gemeente in twee zal splitsen.”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele.

In de project-MER werd een aansluiting van de Kuitholstraat wel bekeken, maar uiteindelijk niet meegenomen. “Daarom heb ik het voorstel opnieuw aangekaart bij mobiliteitsminister Ben Weyts. De minister gaf aan dat hij de tunneloplossing laat onderzoeken, zowel naar technische haalbaarheid, kostprijs als extra benodigde onteigeningen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele.

Pas wanneer men over het volledige kosten- en batenplaatje beschikt zal men de knoop doorhakken. “Er wordt goed nagedacht over het voorstel en de deur staat nu op een kier. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”, besluit Nachtergaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is