N-VA hamert op technologieneutraliteit in actieplan milieuvriendelijke mobiliteit

Door Matthias Diependaele op 24 juni 2015, over deze onderwerpen: Innovatie, Mobiliteit, Technologie

De Vlaamse regering maakt werk van een beleidskader rond milieuvriendelijke mobiliteit. Op vraag van N-VA-fractieleider Matthias Diependaele lichtte Minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) een tipje van de sluier op van haar actieplan dat volgende week verwacht wordt. “Voor ons is het van belang dat alle milieuvriendelijke aandrijfvormen gelijke kansen krijgen”, stelt Diependaele.

De opmaak van een Vlaams en federaal actieplan rond milieuvriendelijke mobiliteit is een rechtstreeks gevolg van de Europese richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Clean Power for Transport-richtlijn). Een nationaal actieplan moet tegen november 2016 klaar liggen. Dat plan zal streefcijfers en -doelen bevatten voor de verschillende alternatieve brandstoffen en voor verschillende vervoersmodi, gekoppeld aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat deze doelstellingen worden gehaald.

 

Actieplan voor de zomer

 

Minister Turtelboom bevestigde dat het ontwerp van het actieplan zal klaar liggen voor de zomer. Het kwam tot stand na stakeholdersoverleg met 40 organisaties. Het huidige Noorse model vormt de basis van het actieplan. In principe worden alle milieuvriendelijke technologieën meegenomen, zowel voor privé- als bedrijfswagens. Ook de vergroening van de verkeersfiscaliteit komt aan bod.

We merkten wel een zekere voorkeur voor elektrische mobiliteit in het debat”, zegt Matthias Diependaele. “Voor ons is vooral de technologieneutraliteit van belang. Verschillende milieuvriendelijke technologieën moeten gelijke kansen krijgen om te gedijen. Het gaat dan om elektrische mobiliteit, CNG, LNG en waterstof.”

 

Technologieneutraliteit

Daarnaast duidde Diependaele op het belang van de waterstoftechnologie: “In Vlaanderen zijn we koploper met aanwezige knowhow en industriële clusters. Het is dan ook zeer belangrijk om deze technologie op eigen bodem alle kansen te geven om een terugverdieneffect te genereren. De minister had zeker oren naar dit verhaal.”

Ook beloofde de minister Diependaeles voorstel om een batterijgarantiefonds te onderzoeken, mee te nemen in het plan. Struikelblok voor de aanschaf van elektrische wagens is nog steeds de dure batterij. Door een terugname vanuit de overheid of de constructeur te garanderen, kan dit voor een deel opgelost worden.  

Diependaele toonde zich tevreden over de samenwerking met de andere gewesten en het federale niveau. Fiscaliteit zal hier cruciaal zijn. Het succes van (duurdere) milieuvriendelijke mobiliteit staat of valt immers met fiscale impulsen.

We hebben een serieuze achterstand in te lopen en hopelijk kunnen we dan ook grote stappen zetten in deze legislatuur. We volgen de stappen van de minister alvast op de voet”, besluit hij.

 

 

Info :

 

Matthias Diependaele

Vlaams Volksvertegenwoordiger

0486 / 44 00 97

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is