N-VA pleit voor Vlaamse totaalaanpak tegen religieuze radicalisering

Door Matthias Diependaele op 1 oktober 2014, over deze onderwerpen: Conflict in Syrië
N-VA pleit voor Vlaamse totaalaanpak tegen religieuze radicalisering

De religieuze radicalisering van jongeren vraagt een geïntegreerde aanpak, door verschillende overheden. “Ook Vlaanderen moet zijn steentje bijdragen”, vindt N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele. Daarom pleit hij voor de oprichting van een politieke stuurgroep binnen de Vlaamse Regering.

Vandaag wordt het aantal Belgische jongeren die vechten in Irak en Syrië geschat op 350. Opvallend is dat België in verhouding tot het aantal inwoners het grootste aantal Syriëstrijders kent. “We kunnen niet aanvaarden dat jongeren uit onze steden onze maatschappij de rug toekeren en hun heil zoeken in religieus fundamentalisme, waarbij zij steeds vaker overgaan tot gruweldaden in bloedige buitenlandse oorlogen”, stelt Diependaele. “En we kunnen ook niet machteloos blijven toekijken wanneer Syriëstrijders van eigen bodem binnenkort terugkeren naar onze steden.”

Vlaamse stuurgroep
Om gedrag dat kan wijzen op radicalisering tijdig te detecteren en gepast op te treden, is een geïntegreerde aanpak nodig, door verschillende overheden. De federale overheid draagt bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid, justitie en migratie. En ook lokale besturen moeten een regierol opnemen.

“Ook Vlaanderen heeft diverse bevoegdheden die raken aan de problematiek: onderwijs met inbegrip van spijbelgedrag, jeugddelinquentie, jeugdstrafrecht, enzovoort. We moeten de religieuze radicalisering van jongeren over die verschillende beleidsdomeinen heen aanpakken. Tegelijk moeten we breed overleggen en samenwerken met andere niveaus. Daarbij moeten de verschillende aspecten aan bod komen: van preventie over detectie tot interventie.” Volgens Diependaele gebeurt dat het best vanuit een politieke stuurgroep binnen de Vlaamse Regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is