N-VA steunt Music For Life

Door Matthias Diependaele op 16 december 2014

Naar jaarlijkse traditie steunt de N-VA Music For Life. Vorig jaar zamelde de partij bijna 33.000 euro in voor de patiënten van weesziekten. En ook dit jaar wil de N-VA van de week voor Kerstmis ‘De Warmste Week’ maken. Met de verkoop van een N-VA-thermosbeker wil de N-VA mensen het warme gevoel nog net iets langer laten vasthouden. Tot en met 24 december worden de thermosbekers door de afdelingen verkocht.

Opnieuw is het goede doel verenigingen die zich bekommeren om de patiënten van ‘weesziekten’. Dat zijn aandoeningen die zo zeldzaam zijn dat er weinig middelen zijn voor onderzoek, medicijnen en behandeling. Per provincie zamelt de N-VA geld in voor telkens een andere weesziekte.

• In Antwerpen eert Kris Van Dijck de nagedachtenis van zijn vriend Flor Van Noppen, die dit jaar overleed aan de weesziekte MSA. Het geld dat de Antwerpse afdelingen inzamelen wordt doorgestort naar de vzw MSA-AMS.be.

• In Limburg steunt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch de vzw NEMA, de vereniging voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) of spierziekten. In het bijzonder wil hij Ataxie van Friedreich, een erfelijke ziekte die de zenuwen en het ruggenmerg aantast, in het voetlicht plaatsen.

• Een van de beste vrienden van Kamerlid Inez De Coninck lijdt aan Multiple Sclerose of MS. Het is dan ook deze ongeneeslijke aandoening van het centrale zenuwstelsel waarvoor in Vlaams-Brabant en Brussel geld wordt ingezameld. De steun gaat integraal naar de MS-Liga Vlaanderen, die zich al meer dan dertig jaar inzet voor mensen met MS en hun familie.

• Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele engageert zich voor het syndroom van Guillain-Barré, een perifere zenuwaandoening die onder andere verlamming veroorzaakt. Ook in Oost-Vlaanderen gaat het ingezamelde geld naar NEMA vzw.

• In West-Vlaanderen zet Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser zich in voor NCL-patiënten. NCL is een groep van zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten. Cathy koos ervoor om geld in te zamelen voor BOKS vzw. Die koepelorganisatie ondersteunt patiënten met stofwisselingsziekten en hun familie.

Door de aard van een weesziekte blijft het leed van patiënten van weesziekten vaak onbekend. Alleen samenwerking tussen de overheid, de privésector en vrijwillige initiatieven, kan een oplossing bieden. Met haar acties voor Music For Life hoopt de N-VA de problematiek van de weesziekten onder de aandacht te brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is