N-VA vraagt structurele financiering supercomputer

Door Matthias Diependaele op 12 mei 2011, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie, Wetenschap

Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) ondervroeg Vlaams minister voor Innovatie Lieten (sp.a) over het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC). Dit consortium werd in 2007 opgericht door de Vlaamse Regering om rond dit thema een inhaalbeweging te doen ten opzichte van onze buurlanden. De broodnodige investeringen in een supercomputer moeten onze toppositie in onderzoek en innovatie veiligstellen.

Supercomputers worden steeds vaker ingezet om allerhande complexe simulaties en berekeningen uit te voeren in de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden, zowel in het fundamenteel als toegepast onderzoek. “Grote rekencapaciteiten zijn onontbeerlijk geworden in exacte als humane wetenschappen”, meent Matthias Diependaele. “Eeuwenlang gebruikten wetenschappers pen en papier om theorieën te ontwikkelen op basis van resultaten van allerhande experimenten. Ze zetten ook nieuwe experimenten op om de voorspellingen gemaakt uit die theorieën te controleren. Met een supercomputer kan dit allemaal sneller, efficiënter en dus goedkoper.”

Naast de gespecialiseerde hard- en software vraagt het gebruik van een supercomputer als onderzoeksinstrument om gespecialiseerd personeel en de nodige infrastructuur. Dergelijke investeringen vragen een aangepaste financiering. Voor de tweede helft van 2011 ontbrak nog € 500.000 om het personeel te behouden en het systeem draaiende te houden. Minister Lieten bevestigde dat dit bedrag wordt voorzien en de werking van het centrum met acht personeelsleden niet ter discussie staat.

Volgens Matthias Diependaele blijft het koffiedik kijken na 2011. “Wij vinden het al rijkelijk laat dat nu pas zekerheid is over de financiering voor de laatste jaarhelft van 2011. We vragen daarom snel duidelijkheid over de financiering in 2012.”

De gemeenschappelijke begeleidingscommissie, waar zowel de Vlaamse Regering, de Herculesstichting als enkele buitenlandse experts deel van uitmaken, berekende dat er vanaf 2012 een groeipad moet zijn. Van € 4.000.000 in 2012 loopt dat op tot € 10.600.000 in 2016. Matthias Diependaele: “Op dit moment wordt onderzocht of het plan met dergelijk grote bedragen een verantwoorde investering is.”

De N-VA is ervan overtuigd dat we naast het extra geld voor onderzoek en innovatie werk moeten maken van een efficiënt instrumentarium en infrastructuur. Matthias Diependaele: “Als we echt bij de top 5 regio’s van de wereld willen horen, moeten we meer doen dan enkel geld besteden aan onderzoek en ontwikkeling. De uitdaging bestaat erin dat we een concurrentieel voordeel opbouwen door dat geld zo efficiënt mogelijk te besteden. Omdat hij een terugverdieneffect kan genereren op ander onderzoek kan de supercomputer ons daarbij helpen.”

Het Vlaams Supercomputer Centrum is een consortium van de vijf Vlaamse universiteiten en de Vlaamse Overheid. Daarnaast moeten ook partners uit het bedrijfsleven worden aangetrokken die willen investeren in het project. Dat kan bijvoorbeeld in het onderzoek naar nieuwe materialen door gebruik te maken van ‘high-performance computing simulations’.

Om dit project te financieren trok de Vlaamse regering reeds € 2.400.000 uit voor het supercomputerproject. Enerzijds voor de verdere uitbouw van de Tier-2-infrastructuur aan de instellingen, anderzijds om een voorstel uit te werken voor de uitbouw van een Tier-l-infrastructuur. Daarnaast werden zowel in 2009 als in 2010 door de Vlaamse Regering zogenaamde FFEU-middelen toegekend voor een bedrag van respectievelijk € 5.200.000 en € 5.000.000. De Herculesstichting kende als cofinanciering daarboven nog een bedrag van € 2.100.000 toe aan het project. De instellingen die deel uitmaken van het consortium investeerden daarenboven nog een bedrag van € 12.000.000.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is