N-VA vraagt Vlaamse inspraak in Planbureau en Nationale Bank

Door Matthias Diependaele op 28 augustus 2012, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Vlaamse begroting

Vlaams parlementslid Matthias Diependaele (N-VA) vraagt meer inspraak voor Vlaanderen in het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociaaleconomische en ecologische beleidsvraagstukken.  Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau en de Nationale Bank.

De commissie financiën van het Vlaams parlement bespreekt vandaag de uitspraken van Luc Coene, Gouverneur van de Nationale Bank. Voor Diependaele is de in de media gevoerde discussie tussen Minister-president Peeters en de heer Coene zeker geen hoofdzaak. Wel belangrijk is de manier waarop Nationale Bank en het Planbureau begin juni opeens verbaasden met optimistische voorspellingen.

Diependaele: "Nauwelijks een paar weken nadat de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO en de EC de groeiverwachtingen sterk naar beneden bijstelden, deden de officiële Belgische voorspellers het omgekeerde . Heel wat analisten waren niet overtuigd, ook al omdat de leidende economisch indicatoren sinds januari 2011 alleen maar gedaald zijn. Ik heb in commissie hierover gedetailleerde cijfers aangebracht. Dat de Nationale Bank nog geen twee maanden na de positieve voorspelling een krimp van 0,6 procent in het tweede kwartaal publiceert en meteen ook een negatief resultaat voorspelt voor het derde kwartaal doet heel wat vragen rijzen, en niet alleen bij mij."

Diependaele wil niet teveel aandacht besteden aan de woordenwisselingen daarrond, maar eerder oplossingen aanreiken.  Belangrijk daarbij is dat Vlaanderen een sterkere participatie krijgt in deze instellingen.

"Die instellingen zijn immers zeer federaal gericht. Nochtans zijn hun voorspellingen zeer bepalend voor de Vlaamse begroting. Deze vermijdbare scherpe wendingen in de economische cijfers kwamen de federale regering wel goed uit bij haar begrotingscontrole maar maken het Vlaams beleid moeilijker en brengen een kost mee voor de Vlaamse belastingbetaler. Ik ga er vanuit dat onze collega’s in de Vlaamse meerderheid dat ook zo zien en dat minister-president Peeters dit zo snel mogelijk aankaart bij de federale regering.", aldus nog Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is