Nood aan extra steun voor Onderzoek & Ontwikkeling

Door Matthias Diependaele op 6 april 2011, over deze onderwerpen: Innovatie, Wetenschap

Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) steunt de vraag van de meer dan 6.600 onderzoekers onder de titel "Onderzoekers in Actie" naar meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). Extra middelen zijn nodig maar er moet ook oog zijn voor efficiëntie en rationalisatie van de bestaande instellingen en middelen.

Matthias Diependaele vindt dat er daarenboven nood is aan een continue evaluatie en monitoring van het bestaande instrumentarium, meer samenwerking met de bedrijven en de kennisinstellingen en gericht op meer economische groei. "Hierbij moet worden gestreefd naar een vraaggedreven werking en een snelle vermarkting van kennis."

Meer dan 6.600 van de 13.000 Vlaamse onderzoekers vragen om meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling, zodat Vlaanderen tegen 2020 kan uitgroeien tot een Europese topregio. Dit is een terechte bezorgdheid, maar wij vragen de minister om ook aandacht voor een vermindering van de administratieve rompslomp, een vereenvoudiging van de procedures en een versnelling van doorlooptijden, met het oog op de nog steeds actuele aanbevelingen van het rapport-Soete (2007).

Matthias Diependaele : "Concreet moet er meer aandacht zijn voor de vereenvoudiging van het Vlaams innovatie-instrumentarium: minder overlap en meer samenwerking tussen bestaande instellingen. En dat zonder bijkomende instellingen te creëren."

Indien na de begrotingscontrole extra middelen vrijkomen, moet bekeken worden hoeveel budget er voor onderzoek en ontwikkeling kan worden gereserveerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is