Rapport Soete naar de prullenmand?

Door Matthias Diependaele op 15 juli 2011, over deze onderwerpen: Economie, Innovatie, Ondernemen

Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) interpelleert Vlaams minister voor Innovatie Lieten (sp.a) donderdag in de Commissie Economie over de basis voor de vereenvoudiging van het Vlaams innovatiebeleid.

Het Vlaamse innovatielandschap is een ingewikkeld kluwen. Vooral KMO’s ondervinden daar last van. En dat terwijl het de taak van de overheid is om ondernemers zo efficiënt mogelijk te bedienen.

In november 2007 presenteerde de Expertgroep voor de Doorlichting van het Vlaams Innovatie-Instrumentarium zijn eindrapport. Dit rapport, dat nog steeds actueel is, had een drieledige focus. De verruiming van het innovatietraject werd gekoppeld aan het proces van toenemende internationalisering. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de evaluatie van de verschillende instrumenten en agentschappen én de plaats van de KMO’s binnen het innovatielandschap. Het verslag werd ‘het rapport Soete’ gedoopt.

Recent stelde Matthias Diependaele een reeks van veertien schriftelijke vragen over de vereenvoudiging van het innovatie-instrumentarium, een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport. In haar antwoord kondigt Ingrid Lieten de oprichting van een nieuwe expertgroep aan die het huidige Vlaamse innovatie-instrumentarium moet doorlichten.

Matthias Diependaele: "Wij vragen al lang aan de minister om ernstig werk te maken van de aanbevelingen uit het rapport Soete. De minister heeft steeds volgehouden dat ze dat ook doet. Maar nu blijkt plots toch een nieuwe expertgroep nodig te zijn. We stellen ons de vraag of de doorlichting van Soete dan niet voldoende was? De sterkte van de expertgroep rond Professor Soete in 2007 was net hun onafhankelijkheid. Schuift minister Lieten uiteindelijk toch Soete aan de kant of op de lange baan? Of heeft de nieuwe doorlichting een ander opzet?"

Professor Soete had in zijn rapport destijds zelf aangegeven dat er dringend nood was aan een permanente opvolging van de aanbevelingen die hij maakte en aan een monitoring van het Vlaamse innovatielandschap. Maar tot op de dag van vandaag bleef dit uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is