Tussenkomst septemberverklaring

Door Matthias Diependaele op 28 september 2016, over deze onderwerpen: Septemberverklaring, Vlaamse begroting, Vlaamse regering

Vandaag werd er in het Vlaams parlement gedebatteerd over de regeerverklaring van de Vlaamse regering. In mijn tussenkomst wou ik vooral een optimistische boodschap brengen: namelijk dat het goed gaat met Vlaanderen. En dat mag gezegd worden ook. Vlamingen kunnen soms wel eens wat te bescheiden zijn. We kunnen opnieuw een budget op orde voorleggen. Maar met deze begroting bewijzen we ook dat we een volwaardige investeringsregering zijn. En dat komt tot uiting in zes belangrijke pijlers:

1. Besparen en investeren.

We hebben de afgelopen jaren moeten besparen. In de eerste plaats bij de overheid zelf. Maar we hebben ook inspanningen gevraagd aan de Vlaming. Dat is nooit een leuke boodschap geweest, maar er zit wel een visie achter. Want we plukken nu de vruchten van het moeilijke werk van de vorige jaren. Nu kunnen we immers investeren in de toekomst: te beginnen met liefst 613 miljoen extra in 2017!

2. Onderwijs.

Het succes van onze Vlaamse samenleving begint bij ons onderwijs. Of preciezer, met de kwaliteit van ons onderwijs. Alles begint bij goede en gemotiveerde en motiverende leerkrachten, schooldirecties die zelf weten wat het beste is en leerlingen die zich thuis voelen in hun klas en school. En natuurlijk willen we die allemaal een dak boven het hoofd geven. Daarom pompt deze Vlaamse Regering honderden miljoenen in de bouw van nieuwe scholen.

3. Onderzoek en Ontwikkeling.

Met een investering van 195 miljoen euro extra zetten we opnieuw een stap naar de 3% norm. Op die manier willen we Vlaanderen naar de top brengen in de EU inzake investeringen in O&O. Is dat onmiddellijk zichtbaar voor de burger? Wellicht niet. Maar O&O is de bron van jobcreatie en van welvaart.

4. Mobiliteit.

Ook een goede mobiliteit is essentieel, zeker voor een regio die zich opwerpt als logistieke draaischijf. Files hebben een enorme economische schade en die schade moeten we dringend beperken. De kilometerheffing voor vrachtwagens is zeker een belangrijke stap. Maar een ontradende belasting op zich is niet voldoende. Ze moet hand in hand gaan met betere infrastructuur. Daarom investeren we ook extra in openbare werken, zoals Oosterweel en betere fietsverbindingen in de vorm van fietsostrades.

5. Welzijn.

In een warm Vlaanderen laten we niemand in de steek, zeker personen met een handicap niet. We zorgen voor meer middelen, met liefst 117,5 miljoen euro extra recurrent voor de wachtlijsten van personen met een beperking. Maar we zorgen ook voor een efficiëntere inzet van die middelen: vanaf januari 2017 start het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering. Voor de bouw van woonzorgcentra schrijven we 100 miljoen euro in de begroting in. Wie zei er ook weer dat deze regering kil en asociaal is?

6. Klimaat.

"De politiek" moet verder denken dan de volgende verkiezingen. We moeten bezig zijn met de volgende generaties en wat wij hen achterlaten. Een beroerd klimaat en vervuild leefmilieu is daarbij een belangrijke bekommernis. Deze regeerperiode wordt in totaal voor 325 miljoen euro vanuit het Klimaatfonds vrijgemaakt om realiseerbare doelstellingen en maatregelen te formuleren.

 

De conclusie moet zijn dat 'welvaart welzijn creert'. Het geeft ons de middelen om als gemeenschap zorg te dragen voor wie die zorg nodig heeft. En met deze begroting levert de Vlaamse regering daar een belangrijk steentje toe bij. Maar vooral wordt vanuit deze overtuiging, dit beleid en deze begroting de toekomst voorbereid!

 

Wie mijn volledige tussenkomst wil bekijken kan dit doen door op onderstaande video te klikken:

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is