Uitspraak vrederechter onteigeningen N42 fantastisch nieuws voor de regio

Door Matthias Diependaele op 15 november 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N42, Regio Vlaamse Ardennen

Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele reageert opgetogen op de uitspraak van de vrederechter in het dossier van de rechttrekking van de N42 in Sint-Lievens-Esse. Die gaf in zijn vonnis groen licht voor de benodigde onteigeningen én erkende de hoogdringendheid van de uitvoering. “Eindelijk wordt hiermee het belang van het dossier erkend en kunnen we nu spoedig naar de uitvoering”, reageert Diependaele. 

Diependaele spreekt zich al jaren uit voor een snelle doorbraak in het dossier voor het aanleggen van een rondweg van de N42 in Sint-Lievens-Esse. In de zomer werd de lopende procedure van de benodigde onteigeningen bij het vredegerecht van Zottegem-Herzele ingeleid. Het ministerieel besluit van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts van 7 oktober 2014 voorzag immers in de nodige onteigeningen en vroeg hiervoor de hoogdringendheid om het dossier van een doorstart te voorzien. De vrederechter sprak zich op 7 november positief uit over beide punten.

Meer nog: de rechter veegde alle tegenargumenten van tafel. De ingestelde procedure van de Vlaamse overheid werd rechtsgeldig bevonden en bleek voldoende gemotiveerd. ‘Het algemeen belang slaat ontegensprekelijk op de veiligheid van de weggebruikers op de openbare weg en in het verkeer en op de economische groei, de ontwikkeling van de regio, de hiermee gepaarde aantrekking van werkgelegenheid, de aanzwengeling van de consumptie en een algemene verbetering van de levensstandaard en uiteraard ook het behoud hiervan’, zo staat te lezen.

Ook de hoogdringendheid werd erkend. De rechter ziet in de huidige precaire verkeersveiligheid een dringende noodzakelijkheid van de rechttrekking die de ‘onmiddellijke inbezitname der innemingen vereist’. Over de argumenten van de tegenpartij – onder impuls van het ‘actiecomité N42’ van Filip De Bodt – was de rechter kort maar krachtig: ‘Het komt aan de onteigenden toe de onjuistheid van de aangevoerde motieven aan te tonen. Deze onjuistheid wordt niet aangetoond; beweringen zonder concrete onderbouwing volstaan niet’.

De uitspraak bewijst wat we al lang verkondingen: het bochtig tracé van de N42 in Herzele is gevaarlijk en zet een rem op de ontwikkeling van de regio. De vrederechter kwam na een grondige analyse van de feiten en onderzoeken tot dezelfde conclusie. De hele regio zal gebaat zijn bij een snelle realisatie van de rondweg van de N42. Dankzij de uitspraak hebben we hoop op de schop in de grond in 2018. Ik zal dan ook de laatste timing onmiddellijk opvragen bij minister Weyts”, reageert Diependaele op de uitspraak.

Het nieuwe stuk N42 in de vorm van een rondweg moet de oplossing betekenen voor de drukke, onveilige en bochtige gewestweg die dwars door de dorpskern van Wijnhuize loopt. Daarnaast zal de rondweg een positieve impact hebben op het milieu aangezien een verhoogde doorstroming van het verkeer zal leiden tot minder uitstoot van stikstof en fijnstof. De gemeenten en steden langs de N42 zijn al jaren vragende partij voor een rondweg, net als het bedrijfsleven. Na 40 jaar dralen, betekent de beslissing van de vrederechter een fundamentele doorbraak: de onteigeningen kunnen nu versneld gerealiseerd worden.

Onteigeningen zijn nooit fijn voor zij die ermee te maken krijgen. Ik heb alle begrip voor de teleurstelling van de getroffenen. Maar in dit dossier primeert het algemeen belang. De rechter erkent dit expliciet. De bewoners van de Gentweg in Wijnhuize krijgen eindelijk een veilige weg voor de deur. In het bredere plaatje zal de doorstroming, verkeersveiligheid én de economische ontsluiting van de regio verbeteren. Kortom schitterend nieuws voor de Vlaamse Ardennen”, besluit Matthias Diependaele.

 

 

Ook Voka Oost-Vlaanderen reageerde opgetogen op de beslissing, zie: http://www.voka.be/oost-vlaanderen/nieuws/2016/11/n42-voka-verheugd-over-vonnis-van-gezond-verstand-rond-rechttrekking-in-herzele/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is