’Verbod op onverdoofd slachten in strijd met godsdienstvrijheid’

Door Matthias Diependaele op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Onverdoofd Slachten

Een grondrecht als godsdienstvrijheid inperken omwille van dierenwelzijn kán - denk aan een verbod op tijdelijke slachtvloeren - maar een totaalverbod op onverdoofd slachten ‘doet op onevenredige wijze afbreuk aan de vrijheid van godsdienst’. Een advies van de Raad van State over twee voorstellen van decreet, een van Vlaamse Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) en een van Vlaams Belang, laat weinig ruimte voor discussie. Een algemeen verbod maakt het gelovigen ‘onevenredig moeilijk’ om vlees te eten dat voldoet aan de voorschriften van hun religie, luidt het.

Met dat advies ontzenuwt de Raad van State een sluimerend conflict binnen de Vlaamse meerderheid. Vooral de N-VA stuurde de voorbije maanden aan op een totaalverbod. De parlementsleden van de N-VA wilden meestemmen met Sanctorums voorstel. Maar zo’n totaalverbod staat niet in het Vlaamse regeerakkoord. Vooral CD&V toonde zich een zéér koele minnaar van het voorstel en hamerde samen met Open VLD op meer overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen, moslims en joden.

Omdat er geen compromis mogelijk bleek, vroeg CD&V enkele weken geleden om het advies. Voorlopig is een stemming over de decreten van de baan.

 

Ver van realiteit

Toch is de vraag niet óf maar wanneer het conflict weer opflakkert. ‘Ik laat mijn ambitie voor een algemeen verbod niet varen’, zei Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan het persagentschap Belga. ‘Dit is een zeer ontgoochelend advies. Het getuigt van een maatschappelijke visie van tientallen jaren geleden. Vandaag hechten de Vlamingen, gelukkig, veel meer belang aan dierenwelzijn. Ik vind het de verdomde plicht van een beschaafde samenleving om elk dierenleed dat kan worden vermeden, ook effectief te vermijden.’

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele spreekt van een ‘wereldvreemd’ advies. ‘We zullen het juridisch ontleden.’

Weyts zal een bemiddelaar aanduiden om te overleggen met de geloofsgemeenschappen, maar hij waarschuwt meteen dat zijn doel hetzelfde blijft: een totaalverbod.

CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel is blij met de bemiddelaar. ‘Wij dringen daar al een jaar op aan’, merkt hij op. ‘Jammer dat de minister zo lang gewacht heeft. Het is nu tijd om ernstig wetgevend werk te doen én het dierenleed in te perken.’ CD&V gelooft dat alternatieve technieken voor verdoving die het dierenleed ‘vrijwel volledig wegnemen’ de moslims en joden moeten kunnen overtuigen.

 

’Weyts, neem ontslag’

Michaël Freilich, hoofd­redacteur van Joods Actueel, reageert vol ongeloof op de houding van Weyts. ‘Hij stuurt een bemiddelaar, maar blijft tegelijkertijd streven naar een totaalverbod. Stuur dan niemand, dit toont weinig respect voor de moslim- en joodse gemeenschap. Een minister mag het oneens zijn met een advies van de Raad van State, maar als hij er zich niet bij kan neerleggen, moet hij maar ontslag nemen.’

 

Bron: De Standaard - 30 Jun. 2016, Pagina 7

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is