Verlenging aantal fiscale termijnen met twee maanden

Door Matthias Diependaele op 20 maart 2020, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting
Diependaele verlengt aantal fiscale termijnen met twee maanden

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) verlengt een aantal fiscale termijnen als gevolg van het coronavirus. Verschillende termijnen, bijvoorbeeld voor de aangifte van de erfbelasting of de termijn voor de meeneembaarheid van de registratiebelastingen, worden met twee maanden verlengd.

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschilende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen.

Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. "Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen", legt minister Diependaele uit. "We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op." Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op.

Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting.

De termijnen in kwestie:

  • Het indienen van de erfbelasting aangifte. 
  • Aktes die niet tijdig ter registratie neergelegd kunnen worden, zullen niet beboet worden. 
  • Om te kunnen genieten van bepaalde gunstregimes moeten ook soms termijnen in acht genomen worden, denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting. Ook deze termijnen worden verlengd met twee maanden.
  • We gaan ook soepeler zijn in het kader van afbetalingsplannen (bv 48 maanden ipv 24). Dit wordt telkens bekeken in het licht van de huidige crisis en betekent uiteraard geen vrijgeleide. 


Extra ter info over gunstregimes:

Vervulling voorwaarden gunstregimes: men krijgt 2 maanden extra tijd om aan de voorwaarden te voldoen, vb. :

  • Teruggave bij wederverkoop binnen termijn van 2 jaar (datum authentieke verkoopakte moet in principe binnen termijn van 2 jaar zijn)
  • Meeneembaarheid door verrekening : authentieke akte nieuwe aankoop moet verleden zijn binnen 2 jaar na authentieke akte verkoop vorige hoofdverblijfplaats
  • Voldoen aan de domicilieverplichting na de aankoop van een gezinswoning aan het verlaagd tarief (vroeger klein beschrijf)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is