Verplichte inschrijving bij VDAB en verstrenging van taalkennisvereiste voor sociale huurders

Door Matthias Diependaele op 28 december 2022, over deze onderwerpen: Sociale woningen
Matthias Diependaele

Vanaf dit jaar ben je als sociale huurder verplicht om jezelf in te schrijven bij de VDAB. Daarnaast wordt de taalkennisvereiste voor nieuwe sociale huurders verhoogd van niveau A1 naar A2. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Minister van Wonen Matthias Diependaele: “Sociaal huren is niet alleen een maatschappelijke gunst door en voor de Vlaming, maar ook een verhaal van rechten en plichten. Deze verstrenging en nieuwe verplichting die we opleggen moeten bijdragen tot de verdere emancipatie van de sociale huurder door een goede job en betere kennis van de Nederlandse taal.”

De komende dagen zullen alle beroepsactieve huurders die op dit moment een sociale woning bewonen een brief ontvangen om hen te wijzen op de verplichting om zich in te schrijven bij de VDAB. Diependaele: “Die verplichting geldt voor alle niet-werkende huurders met arbeidspotentieel en op beroepsactieve leeftijd (tot 64 jaar), en is van toepassing voor zowel de hoofdhuurder als de inwonende en beroepsactieve echtgenoot/e. We blijven met Vlaanderen verder werk maken van de 80 procent werkzaamheidsgraad, en het activeren van meer sociale huurders moet daar meer een rol in spelen.”

100.000 brieven

In totaal worden er meer dan 100.000 brieven verstuurd. Ook de sociale huurders die momenteel werk hebben, zullen dezelfde brief krijgen. Zo worden alle sociale huurders maximaal geïnformeerd, dat is relevant voor wanneer hun situatie wijzigt (bv. mocht iemand werkloos worden). De verplichting om in te schrijven bij de VDAB geldt zowel voor sociale huurders die op dit moment een sociale woning bewonen, als voor nieuwe sociale huurders die een nieuwe woning krijgen toegewezen. De inschrijving bij de VDAB zal ook gecontroleerd worden, zegt Diependaele: “De huurders die nog niet ingeschreven zijn bij de VDAB, krijgen drie maanden om zich in regel te stellen. Onze woonmaatschappijen zullen dit vanaf 1 april 2023 dan ook controleren via hun webapplicatie.”

Als de betrokken huurders nog niet ingeschreven zijn volgt er een herinnering en een administratieve boete. Bij herhaaldelijk weigeren kan dit oplopen tot een boete van 5.000 euro.

Optrekken taalkennisvereiste

Daarnaast wordt dus ook de taalkennisvereiste verstrengd. Een goede Nederlandse taalkennis zorgt immers voor alleen maar voordelen voor de sociale huurder. Voor nieuwe huurders die een sociale woning krijgen toegewezen, wordt de taalkennisvereiste opgetrokken naar niveau A2. Voor huidige sociale huurders blijft de taalkennisvereiste op niveau A1. “Sociaal wonen maakt deel uit van een samenlevingsmodel waarbij huurders met mekaar en anderen moeten kunnen communiceren. Een goede kennis van het Nederlands zorgt voor een vlottere integratie in de maatschappij, meer kansen op werk, en bovendien een betere betrokkenheid en veiligheid in de wijk waar de sociale huurder woont.”

Vanaf de toewijzing van de sociale woning krijgen de huurders twee jaar de tijd om dit niveau Nederlands te behalen. Dat is vergelijkbaar met de duur van een standaardtraject Nederlands als tweede taal. Na twee jaar volgt er ook een controle door de woonmaatschappij.

Betalend

Ten slotte verdwijnt ook de sneltest om de kennis van het Nederlands te testen. Enkel een certificaat van een bevoegde instantie is nog geldig. De Vlaamse overheid komt ook niet langer tussen in de kosten voor een cursus Nederlands. Net zoals voor alle andere doelgroepen wordt de cursus en de taaltest immers betalend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is