“Vlaams gezin draagt elk jaar 2.590 euro af”

Door Matthias Diependaele op 8 juli 2017, over deze onderwerpen: Communautair, Objectief V

Tussen 2014 en 2020 dalen de transfers van Vlaanderen naar het Waals en Brussels gewest van 7,1 miljard euro naar 6,6 miljard euro. Omgerekend is dat 2.590 euro per gezin per jaar. Dat blijkt uit de studie ‘Interregionale financiële stromen in België: 2000-2020’ die de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse regering heeft uitgevoerd. Vlaams minister-president Geert Bourgeois blijft voorzichtig met conclusies maar zegt dat “de transfers best wel een thema kunnen zijn bij de volgende verkiezingen.”

De voorbije jaren zijn er al heel wat studies gemaakt over de geldstromen tussen de drie gewesten. Afhankelijk van de gebruikte methode kwamen die uit op een bedrag van 6 tot 8 miljard euro dat jaarlijks vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel stroomt. In opdracht van de Vlaamse regering hebben André Decoster en Willem Sas van de KU Leuven een actuele studie gemaakt met berekeningen over 20 jaar. Daarvoor zijn tal van microdata gebruikt en is met het Planbureau en de Nationale Bank samengewerkt.

 

500 miljoen minder

De studie concludeert dat de transfer van Vlaanderen naar de andere gewesten tussen 2014 en 2020 daalt: als de ambtenarenlonen mee in rekening worden gebracht, verkleint de transfer vanuit Vlaanderen van 7,1 miljard euro in 2014 naar bijna 6,6 miljard euro in 2020. Die daling is te wijten aan twee factoren:

Demografische evolutie: Vlaanderen vergrijst sneller dan Wallonië en Brussel. Daardoor stijgen de pensioenkosten in Vlaanderen sneller waardoor we meer netto-ontvangsten krijgen. Het bedrag dat Vlaanderen jaarlijks op pensioenvlak ‘ontvangt’ gaat van 481 miljoen euro in 2005 naar 1,4 miljard euro in 2015 en bijna 1,7 miljard euro in 2020. In Brussel is er een omgekeerde beweging. Door de verjonging van de bevolking daar loopt de uitgaande pensioentransfer daar op van 283 miljoen euro in 2005 naar bijna 1,4 miljard euro in 2020.Zesde staatshervorming: door de regionalisering van een kwart van de personenbelasting, verdwijnt ongeveer 10 miljard euro uit de perimeter van de studie en verkleint het relatieve overgewicht van Vlaanderen in termen van inkomsten uit de personenbelasting.

 

Verkiezingsthema?

Omdat de transferstudie nog niet is besproken binnen de Vlaamse regering, blijft Vlaams minister-president Geert Bourgeois voorzichtig. “De transfers kunnen best wel een thema zijn bij de volgende verkiezingen”, meent Bourgeois. “De verleiding is ook groot om te kijken wat we zouden kunnen doen met 6,5 miljard euro op het vlak van welzijn, mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling...”

 

Confederalisme

Voor de N-VA bevestigt de nieuwe studie dat de transfers hoog blijven en dat er weinig beterschap op komst is. “Omgerekend betekenen de transfers een kost van 2.590 euro per gezin en per werkende Vlaming. Dat betekent dat de modale Vlaming elk jaar meer dan een maandloon ziet verdwijnen om de transfers te financieren”, zeggen N-VA-ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractieleider Matthias Diependaele. “Zonder de kosten van de vergrijzing in rekening te brengen zou dat bedrag zelfs oplopen tot 3.000 euro, of 8 miljard in totaal. Ook Brussel draagt netto bij. Wallonië ontvangt 4.820 euro per gezin.”

Loones zegt dat het al een hele stap voorwaarts zou zijn als Wallonië en Brussel even veel mensen aan de slag zou krijgen als Vlaanderen. “Dat zou 340.000 Franstaligen extra op de arbeidsmarkt betekenen. Enkel zo kunnen de transfers structureel dalen.”

Diependaele benadrukt dat Vlaanderen solidair wil blijven met Wallonië, maar dat daar iets tegenover moet staan. “Vlamingen hebben het recht te weten wat er met hun geld gebeurt . Geld verschuiven van het ene naar het andere gewest, zonder verantwoordelijkheid aan te moedigen, dat is het cultiveren van profitariaat. Alleen met confederalisme kan dat anders worden.”

 

Bron: Het Belang van Limburg, Za. 08 Jul. 2017, Pagina 6

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is