Vlaanderen betaalt sneller facturen

Door Matthias Diependaele op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: Financiën en Begroting
Vlaanderen betaalt sneller facturen

Tijdens de Vlaamse regering van 14 februari stelde Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele het vlottere betaalgedrag van Vlaanderen voor. “In 2019 betaalde de Vlaamse Gemeenschap 86% van de 157.452 niet-betwiste facturen tijdig. De tijdige betalingen zitten in stijgende lijn, voornamelijk dankzij de elektronische facturatie. Waar we in 2016 aan 71,7% zaten, doen we het in 2019 bijna 15 procentpunt beter. We betalen ook vroegtijdiger. In 2018 waren 50% van de facturen na 31 dagen na factuurdatum betaald, in 2019 was dat al na 23 dagen. Dat is vooral te danken aan de beslissing om versneld terug te betalen. We hebben de uitdrukkelijke ambitie om het in 2020 nog beter te doen.”

De Vlaamse Regering streeft er naar alle niet-betwiste facturen tijdig te betalen. Om de evolutie van dat streven op te volgen, legt sinds 2017 de minister van Financiën en Begroting het betaalgedrag voor aan de Vlaamse Regering. Voor 2019 legt Vlaams minister Matthias Diependaele een tijdige betaling van 86% van de 157.452 facturen voor. “Als we ons betaalbedrag opsplitsen in de betaalwijze, zien we vooral dat de elektronische facturatie een efficiënt en snel instrument is”, vertelt minister Diependaele. "We zetten daarom volop in op e-invoicing, wat ook wordt aangegeven door het stijgend aantal facturen dat we op deze manier verwerken. In 2018 was dat 50%, vandaag verwerken we 60% van onze facturen volledig elektronisch. Dit willen we de komende jaren verder opkrikken.

Vroegtijdige betalingen

Vlaanderen heeft ook de ambitie om facturen vroeger te betalen dan de vervaldag. Dankzij e- invoicing is dat ook mogelijk. Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor ICT, reageert tevreden: “Ook in het bedrijfsleven wordt e-invoicing steeds meer de standaard. Als Vlaamse overheid moeten we streven naar een voorbeeldrol op het vlak van digitalisering, zeker wanneer het een invloed heeft op de administratieve eenvoud en financiële gezondheid van bedrijven. In tegenstelling tot de manuele verwerking van de papieren exemplaren, kennen elektronische facturen een kortere doorlooptijd. Dit leidt tot snellere betalingen. In 2019 betaalden we 50% van de facturen 23 dagen na factuurdatum. Dat is 9 dagen sneller dan in 2018. Een bewijs dat het beleid rond radicaal digitaal loont en daarom gaan we met Vlaanderen steeds verder op dat elan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is