Vlaanderen studeert rond waterstof

Door Matthias Diependaele op 16 februari 2017, over deze onderwerpen: Innovatie, Wetenschap

Vlaanderen doet mee aan een Europese studie rond waterstoftechnologie. Dat kwam N-VA-fractieleider Matthias Diependaele te weten na bevraging van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). Samen met een resem Europese regio’s en steden zal Vlaanderen meedenken aan de opportuniteiten die de technologie biedt. “De bedoeling moet zijn om dit maximaal naar Vlaanderen te vertalen”, stelt Diependaele. 

Waterstoftechnologie wordt al enkele jaren genoemd als één van de meest beloftevolle technieken om weg te gaan van fossiele brandstoffen. In de energiesector kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om overtollige energie uit windmolens of zonnepanelen tijdelijk te stockeren in de vorm van waterstofgas. Binnen de transportsector laat de technologie toe om zero-emissie te rijden. In brandstofcellen vindt een reactie plaats tussen zuurstof en waterstof waardoor elektriciteit opgewekt wordt die een voertuig kan aandrijven. Het enige “afvalproduct” is zuiver water.

In Vlaanderen en Nederland wordt al vele jaren rond de techniek gewerkt, vooral binnen zogenaamde Interregprojecten. WaterstofNet vzw coördineert al deze inspanningen en bundelt alle expertise ter zake. Een waterstofcluster van 20 bedrijven doet volop onderzoek en wordt door Vlaanderen gesteund binnen het innovatief bedrijfsnetwerk Power to Gas. Europa ziet nu ook de opportuniteiten en schrijft een studie uit om de noden en technologiebehoeften van de regio’s in kaart te brengen. De industrie zal hiervoor dan technologische oplossingen formuleren.

Op de ministerraad van 3 februari werd groen licht gegeven voor de ondertekening van het  ‘Memorandum of Understanding’ tussen Vlaanderen en Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, die de studie coördineert. De studie wordt nog in het eerste kwartaal van dit jaar uitgeschreven. De Joint Undertaking trekt er 1,3 miljoen euro voor uit. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Matthias Diependaele. “Als regio gaan we immers de nodige input kunnen leveren rond de voor ons interessante toepassingen”.

Al in 2018 zal de Joint Undertaking een programma uitschrijven om de bevindingen van de studie in de praktijk uit te rollen via een industriële roadmap. WaterstofNet vzw werd aangeduid door de Vlaamse Regering om vanuit de Vlaamse prioriteiten en industriële sterkten rechtstreeks mee te werken aan deze roadmap. In het beste geval lopen Vlaamse industriële spelers volgend jaar mee vooraan om die technologieoplossingen uit te rollen in Europa. Zo kunnen we bijdragen aan de realisatie van onze klimaat- en energiedoelstellingen en kunnen we tegelijk onze Vlaamse innovatie en economie verder versterken.

De signalen die we vanuit de internationale bedrijfswereld krijgen rond de waterstoftechnologie stemt hoopvol. Ik ben dan ook verheugd dat Europa nu aansluiting zoekt. Vlaanderen staat op de eerste rij en internationaal mee aan het stuur”, besluit Matthias Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is