Voorlopige bescherming van het urnengrafveld van de Dorperheide in Kaulille (Bocholt)

Door Matthias Diependaele op 2 maart 2020, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Voorlopige bescherming van het urnengrafveld van de Dorperheide in Kaulille (Bocholt)

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt het urnengrafveld van de Dorperheide in Kaulille (Bocholt) voorlopig als archeologische site. “Het urnenveld in Kaulille is een van die weinige plekken in Vlaanderen waar de topografie van de aanwezige grafheuvels nog duidelijk zichtbaar is”, vertelt minister Diependaele. “Archeologisch onderzoek toont aan dat het niet opgegraven gedeelte van het urnengrafveld in Kaulille in goede staat bewaard is in de bodem. Door de site te beschermen, garanderen we dat dit archeologisch erfgoed in situ bewaard blijft, de beste garantie om deze kennisbron te beschermen.

De site van het urnengrafveld van de Dorperheide in Kaulille dateert uit de vroege ijzertijd (ca 800 tot 400 v.Chr.), en werd in het verleden gedeeltelijk opgegraven, waarbij de grafheuvels na de opgraving werden gereconstrueerd. Recent werden de bomen op en rond deze heuvels verwijderd, waardoor ze terug goed zichtbaar zijn. Van de grafheuvels werden profielbanken, in een aantal gevallen de helft van de heuvel, niet onderzocht en dus bewaard ‘in situ’.

Hoewel er een zekere mate van verstoring is door vroeger bosbeheer, toont booronderzoek een algemeen goede bodemkundige bewaring in het nog niet opgegraven gedeelte van de site. Andere tussen en rondom de grafheuvels gelegen grafstructuren of andere sporen zullen dan ook goed bewaard zijn”, weet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

In de Antwerpse en Limburgse Kempen is een relatief groot aantal vindplaatsen (nederzettingen, akkercomplexen, grafvelden) uit de metaaltijden en ijzertijd gekend. Deze komen in de meeste gevallen aan het licht in het kader van preventief onderzoek bij bouwwerken, en worden zo in een ‘versnipperde’ toestand onderzocht. Veel van deze sites zijn sterk aangetast door het vroegere landgebruik als akker of door vroegere bouwwerkzaamheden. Sites waar in de topografie de aanwezige grafheuvels nog duidelijk zichtbaar en gaaf bewaard zijn, zijn heel schaars.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is