Waterstoftechnologie: Vlaanderen mag deze trein niet missen

Door Matthias Diependaele op 12 januari 2012, over deze onderwerpen: Innovatie, Technologie, Wetenschap

Vlaams Volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) ondervroeg vandaag Vlaams minister Lieten (SP.A) over de steun die de regering geeft aan waterstof als energiebron. Waterstof kan in de toekomst een belangrijk milieuvriendelijk alternatief worden voor de aandrijving van auto’s, bussen of in de binnenvaart. Autoconstructeurs spelen daar nu reeds op in. Volgens een studie van McKinsey wordt de commercialisering van dit type voertuig al in 2015 verwacht, na de intrede van elektrische voertuigen die nu op til is. N-VA wil voorkomen dat we de trein van deze ontwikkeling zouden missen.

Matthias Diependaele: "Innovatie heeft geen 100% zekere uitkomst. Maar in tijden van crisis is het van belang dat we als overheid de juiste keuzes maken om maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. Wij vragen uitdrukkelijk aandacht voor de ontwikkelingen van waterstof als energiebron. Voor de invoering van de elektrische auto lopen we in vergelijking met onze buurlanden wat achter. We moeten erover waken dat we op vlak van waterstof van in het begin mee zijn, liefst in de kopgroep.

Uit het antwoord van minister Lieten bleek duidelijk dat er heel wat technisch en wetenschappelijk potentieel aanwezig is in Vlaanderen. Het is nu vooral van belang om die nieuwe ontwikkelingen op te volgen en te ondersteunen. Vlaanderen kan daarmee een voorsprong nemen, wat ons heel wat maatschappelijk en economisch voordeel kan opleveren."

Waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor, of het wordt, bij een brandstofcelauto in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.

Matthias Diependaele: "Het grootste voordeel van aandrijving door waterstof is het feit dat er enkel waterdamp uitgestoten wordt. Daarnaast is het quasi onuitputtelijk waardoor het probleem van de beperkte voorraden voor fossiele brandstoffen hier niet van toepassing is. Daarenboven is de waterstoftechnologie complementair aan de elektrische aandrijving die nu reeds ontwikkeld wordt voor elektrische auto’s. Er zijn echter ook nadelen aan deze technologie verbonden. Zo zou men bij het niet-comprimeren van waterstof een enorme waterstoftank moeten installeren in de wagens. Het gecomprimeerde gas is echter niet zonder risico. Daarom zijn onderzoekers nog bezig met het ontwikkelen van veilige technieken om bijvoorbeeld ontploffingsgevaar bij ongevallen te voorkomen."

Uit het antwoord van minister Lieten bleek dat er al enkele initiatieven lopen in Vlaanderen.
Zo opent er binnenkort een waterstoftankstation bij Colruyt in Halle, waar heftrucks op waterstof gedemonstreerd zullen worden. Constructeur Van Hool heeft inmiddels al meer dan 20 brandstofcelbussen op waterstof geleverd aan de V.S.  Solvay bouwt de grootste brandstofcelplant op restwaterstof.  Hydrogenics (in Oevel) behoort tot de wereldtop op vlak van productie van waterstof uit (groene) elektriciteit.

De ervaring en kennis in Vlaanderen wordt momenteel samengebracht door WaterstofNet, dat door haar directe samenwerking met de industrie de ontwikkelingen op de voet volgt. Waterstof kan ook als opslagmedium in ‘smart grids’ een belangrijke troef zijn voor Vlaanderen op het vlak van innovatie.

"Ook voor wat waterstoftechnologie betreft ligt de sleutel voor groei in onderzoek en ontwikkeling", besluit Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is