Zwart geld moet erven goedkoper maken

Door Matthias Diependaele op 17 maart 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Erfbelasting, Vlaamse begroting

De Vlaamse regering wil de inkomsten uit de fiscale regularisatie gebruiken om de successietarieven te verlagen. Die fiscale hervorming is wel pas voor na de begrotingscontrole.

De Vlaamse regering wil voor de paasvakantie haar begrotingscontrole afronden. Hoeveel geld de ploeg van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) moet zoeken, is nog niet duidelijk. Er zijn vraagtekens over een half miljard euro inkomsten vanuit de federale regering en over de precieze inkomsten van de gewestbelastingen. Op de Vlaamse begroting van ongeveer 38 miljard euro maakt dat meteen een groot verschil. Bij de begrotingsopmaak afgelopen zomer werd afgesproken om dit jaar het tekort tot 172 miljoen euro te beperken.

Voorlopig gaan de topministers ervan uit dat ze een bedrag tussen 300 miljoen en 1 miljard euro moeten zoeken. Het is de bedoeling om deze week het technisch overleg over het startbedrag af te ronden zodat het politiek overleg volgende week kan starten. Verschillende regeringspartijen vragen ook extra budget, bijvoorbeeld voor het kleuteronderwijs. ‘Onze oefening is niet te vergelijken met die van de federale regering, maar het wordt ook geen wandeling in het park’, luidt het in regeringskringen.

Vlaams minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) lijkt te breken met haar gewoonte om aan elke begrotingsdiscussie een fiscale hervorming te koppelen. Eerder hervormde ze de verkeersfiscaliteit, de miserietaks en de schenkingstarieven.

Turtelboom wil wel werk maken van een Vlaams verlengstuk aan de federale fiscale regularisatie en een hervorming van de successietarieven, zei ze gisteren in het Vlaams Parlement. Meer zelfs, in de Vlaamse meerderheid is er een consensus om de inkomsten van de fiscale regularisatie te gebruiken om de successietarieven te verlagen.

Maar Turtelboom heeft nog te weinig informatie over de inkomsten uit de successiebelastingen om die hervorming bij de komende begrotingscontrole rond te krijgen. Bovendien zijn CD&V en de N-VA geen vragende partij om de fiscale hervorming aan de begrotingscontrole te koppelen.

Wanneer de fiscale hervorming wel op tafel komt, is nog niet duidelijk. N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele dringt erop aan snel werk te maken van de fiscale regularisatie in Vlaanderen nadat de federale regering vorige week had beslist door te gaan met de fiscale regularisatie zonder een akkoord met de deelstaten. CD&V wil meer tijd nemen en mikt op een koppeling van de fiscale hervorming met de begrotingsopmaak van 2017. Op die manier kan de discussie parallel lopen met de hervorming van het erfrecht door minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Op basis van eerdere fiscale regularisaties wordt rekening gehouden met 50 miljoen euro extra voor de Vlaamse begroting, maar in regeringskringen wordt getwijfeld of de regularisatie dit keer evenveel zal opbrengen. De vraag is meteen of dat bedrag voldoende is om de successietarieven te verlagen, want dat gaat over een massa van 1,4 miljard euro.

De Vlaamse regering wil vooral de hoge tarieven voor erfenissen tussen mensen zonder familieband verlagen. Die variëren vandaag tussen 45 en 65 procent.

Maar Turtelboom heeft op dit moment nog geen cijfers over de precieze verdeling van de inkomsten uit de successietarieven. Ze kan dus nog niet berekenen hoeveel het zou kosten om de tarieven in niet-rechte lijn te verlagen. Een werkgroep is dat nu technisch aan het uitwerken. Zodra die haar werk heeft afgerond, kan de politieke discussie starten.

 

Bron: De Tijd - 17 Mar. 2016, Pagina 7

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is