Nieuws over dit onderwerp

Beter inzamelsysteem tegen zwerfvuil

Statiegeld is niet het juiste antwoord op zwerfvuil. Volgens Vlaams Parlementsleden Wilfried Vandaele en Matthias Diependaele leidt statiegeld tot hogere prijzen en tot winkeltoerisme. Ze pleiten …

Sociaal rechtvaardige erfbelasting voor partner, kinderen en alleenstaanden

Kinderen jonger dan 21 jaar moeten onbelast kunnen erven. “Kinderen horen geen erfbelasting te betalen”, vindt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters. “De totale kostprijs van die hervorming is beperkt …

Achterpoortje verkeersfiscaliteit aangepakt

Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele heeft samen met de meerderheidspartners een achterpoortje in de verkeersbelasting gedicht. Om mee te genieten van fiscale vrijstellingen, worden zware …