Nieuws over dit onderwerp

Álle partijen vragen intercommunales om transparantie

Heel wat intercommunales weigeren de Vlaamse overheid info te geven over de vergoedingen die ze uitkeren. Alle partijen samen gaan nu een brief opstellen om hen te vragen toch openheid te verlenen …

Actualiteitsdebat over de intercommunales

Op woensdag 15 februari boog het Vlaams Parlement zich tijdens een sereen debat over de heisa rond de intercommunales, hun substructuren en de bijhorende vergoedingen voor politici in de raden van …