Nieuws over dit onderwerp

'Samenleving nooit schuldig aan radicalisering'

Wat maakt dat mensen radicaliseren en hoe groot is de rol van de samenleving? Die vraag beheerste gisteren de eerste hoorzitting over radicalisering in een tijdelijke commissie van het Vlaams …

Vlaamse bevoegdheden maximaal aanwenden om radicalisering aan te pakken

Het Vlaams Parlement heeft vrijwel unaniem een motie goedgekeurd om een aparte commissie ad hoc op te richten ‘voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering’. Die problematiek gaat immers zeer …

"Door alleen in te zetten op welzijn, kom je er niet"

In het Vlaams Parlement is vandaag gediscussieerd over de strijd tegen de gewapende radicalisering. Wat kan en moet Vlaanderen doen om radicalisering tegen te gaan? Alle partijen zijn het erover eens …