Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het delen van energie binnen een gebouweenheid

van Matthias Diependaele, Bart Nevens, Lieve Maes, Axel Ronse, Wilfried Vandaele en Andries Gryffroy
1760 (2018-2019) nr. 1

Amendement op het ontwerp van Bestuursdecreet

van Paul Cordy, Nadia Sminate, Ward Kennes, Matthias Diependaele, Marnic De Meulemeester en Orry Van de Wauwer
1656 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

van Matthias Diependaele, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz en Robrecht Bothuyne
1710 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - wednesday 28 november 2018 10.19u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - tuesday 27 november 2018 16.00u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 8 - woensdag 14 november 2018 14.37u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Financiën en Begroting 2018-2019 en Algemeen Regeringsbeleid 2018-2019 en over het verslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 30 november 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes, Jan Bertels en Jan Peumans
15 (2018-2019) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2