Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's

van Jan Bertels, Björn Rzoska, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Rik Daems
1785 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het delen van energie binnen een gebouweenheid

van Matthias Diependaele, Bart Nevens, Lieve Maes, Axel Ronse, Wilfried Vandaele en Andries Gryffroy
1760 (2018-2019) nr. 1

Amendement op het ontwerp van Bestuursdecreet

van Paul Cordy, Nadia Sminate, Ward Kennes, Matthias Diependaele, Marnic De Meulemeester en Orry Van de Wauwer
1656 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - wednesday 28 november 2018 10.19u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - tuesday 27 november 2018 16.00u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 8 - woensdag 14 november 2018 14.37u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de plannen van de Vlaamse Regering in navolging van de spijbelactie voor een ernstig klimaatbeleid

van Imade Annouri aan minister Lydia Peeters
207 (2018-2019)

Vraag om uitleg over het vereenvoudigen van woonleningen

van Koen Van den Heuvel aan minister Lydia Peeters
412 (2018-2019)

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de termijnen van de aanmeldingsprocedure betreft

van Kris Van Dijck, Jo De Ro en Jan Durnez
1786 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2