Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van Vlaanderen als excellente waterstofregio

van Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Tinne Rombouts en Lieve Maes
1946 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van 'Slim Vlaanderen'

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie

van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 27 - woensdag 13 maart 2019 16.04u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 28 februari 2019 11.13u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 25 - woensdag 20 februari 2019 16.57u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het opstarten van ondernemerstrajecten voor jongeren in open en gesloten instellingen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Lieve Maes
1609 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de gelijkmatige verdeling van rechten met betrekking tot de vermindering van de onroerende voorheffing in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag waarbij de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Willem-Frederik Schiltz
1186 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Lorin Parys, An Christiaens en Piet De Bruyn
1963 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2