Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

Wie wil grasduinen in het archief van mijn vele honderden parlementaire initiatieven, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van Vlaanderen als excellente waterstofregio

van Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Tinne Rombouts en Lieve Maes
1946 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van 'Slim Vlaanderen'

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie

van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 27 - woensdag 13 maart 2019 16.04u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 28 februari 2019 11.13u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 25 - woensdag 20 februari 2019 16.57u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

van Manuela Van Werde, An Christiaens, Willem-Frederik Schiltz, Bert Maertens, Bart Dochy en Paul Cordy
1959 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisselingen over de analyse van de commissiewerkzaamheden en de mogelijke conclusies daaruit, meer bepaald de redactie van een kaderdecreet

namens Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, verslag door Björn Rzoska
1978 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisselingen over de analyse van de commissiewerkzaamheden en de mogelijke conclusies daaruit, meer bepaald de redactie van een kaderdecreet

namens Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, verslag door Björn Rzoska
1978 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2