Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Koen Van den Heuvel, Bart Somers en Matthias Diependaele
1879 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lieve Maes, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Katrien Schryvers, Rik Daems en Lorin Parys
1849 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van energie-efficiëntie in bedrijven via een eengemaakte premie

van Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Jos Lantmeeters, Elke Wouters, Matthias Diependaele en Andries Gryffroy
1821 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - woensdag 06 februari 2019 11.24u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting - dinsdag 05 februari 2019 14.16u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 24 januari 2019 11.10u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de relatie tussen de toekomstige investering van INEOS in de Antwerpse haven, en het streven naar een koolstofarme en circulaire economie

van Wouter Vanbesien aan minister Koen Van den Heuvel
628 (2018-2019)

Actuele vraag over politieke beïnvloeding in het secundair onderwijs, naar aanleiding van een incident in een Gentse school

van Chris Janssens aan minister Hilde Crevits
224 (2018-2019)

Actuele vraag over de plannen van de Vlaamse Regering in navolging van de spijbelactie voor een ernstig klimaatbeleid

van Imade Annouri aan minister Lydia Peeters
207 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2