Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van [...] over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft (opschrift gewijzigd door de plenaire vergadering: ... houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft)

van Rik Daems, Jos Lantmeeters, Koen Van den Heuvel, Nadia Sminate, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1460 (2017-2018) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen

van Axel Ronse, Bart Somers, Koen Van den Heuvel, Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele
1572 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Lieve Maes, Matthias Diependaele, Katrien Schryvers en Rik Daems
1426 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de informatieverspreiding over de Vlaamse taxatie van oldtimers

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein
2257 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Herinrichting N42 Wetteren-Zottegem - Stand van zaken

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1000 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Gamefonds - Projectaanvragen

van Matthias Diependaele aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
215 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Lieve Maes
19 (2017-2018) nr. 6

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de effectiviteit van het Belgische begrotingskader en de Belgische begrotingscoördinatie en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de introductie van een investeringsnorm voor publieke investeringen

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Lieve Maes
1307 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Bart Dochy en Sofie Joosen
1592 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2