Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele
1710 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Koen Van den Heuvel, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Jos Lantmeeters
1663 (2017-2018) nr. 2

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Karl Vanlouwe, Joris Poschet en Lionel Bajart
1644 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Vlaams kankeronderzoek

van Matthias Diependaele aan minister Philippe Muyters
80 (2018-2019)

Schriftelijke vraag aan minister Herinrichting N454 Zottegem - Studie (2)

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1363 (2017-2018)

Actuele vraag over het Vlaams actieplan voor Artificiële Intelligentie

van Matthias Diependaele aan minister Philippe Muyters
11 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

namens Gemengde overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement, verslag door Matthias Diependaele
1644 (2017-2018) nr. 3

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van duurzame slimme steden in Vlaanderen en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Robrecht Bothuyne
1099 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2