Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in verscheidene commissies om de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen op te volgen. Zo zetel ik als vast lid in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.  Bij afwezigheid van een collega kan je me als plaatsvervangend lid ook vinden in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de commissie Algemeen Beleid leg ik me toe op het domein Financiën en Begroting. Ik ben voornamelijk bezig met het begrotingswerk. Daarnaast komen in deze commissie alle algemene thema’s aan bod. Als fractieleider neem ik immers het voortouw in alle grote discussies en debatten in het parlement.

In de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise die ik vorige zittingsperiode in deze commissie heb opgebouwd. Mijn focus ligt hier vooral op het Vlaams ondernemersklimaat, innovatie en wetenschapsbeleid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor Oost-Vlaamse regionale dossiers, zoals mobiliteit en lokaal bestuur.

Als lid van het Uitgebreid Bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur van het Vlaams Parlement.

In de vorige zittingsperiode (2009-2014) zetelde ik ook in het Vlaams Parlement. Ik heb toen vele honderden parlementaire initiatieven genomen. Wie wil graven in het archief, kan hiervoor terecht op de site van het Vlaams Parlement.

Op de rechterzijde van deze pagina vind je een aantal nieuwsberichten over dossiers die ik actief opvolg.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Socio-economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine'

van Güler Turan en Matthias Diependaele
1534 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Socio-economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine'

van Güler Turan en Matthias Diependaele
1534 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Tweekerkenstraat Zottegem - Overdracht en heraanleg

van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
669 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Clean Power for Transport - Implementatie

van Matthias Diependaele aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
114 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het sterker verankeren van Vlaamse groeibedrijven

van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
1144 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
34 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het ontwerp van Vlaams Hervormingsprogramma 2018

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Paul Cordy
34 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het jaarlijks rapport van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het protocol van 4 februari 2009 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers. Toestand op 31 december 2017

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Joris Vandenbroucke
35 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2