Thema’s oproepen nieuwe erfgoedpremie gekend

Door Matthias Diependaele op 27 januari 2021, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Oproepen

Op voorstel van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele keurt de Vlaamse Regering de oproepthema’s voor de erfgoedpremie voor deze regeerperiode goed. “Met de wijziging van de premieregelgeving beloofde ik erfgoedeigenaars duidelijkheid. Ondertussen werden er al 248 standaarderfgoedpremies aangevraagd voor een kleine 15 miljoen aan onderhoudswerken. Nu rol ik ook het oproepensysteem verder uit voor wie grote restauratiewerken plant. De vastgelegde thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen die velen beroeren”, zegt minister Diependaele.

 

In december keurde de Vlaamse Regering de nieuwe premieregels voor het onroerend erfgoed goed. Nu wordt het oproepensysteem voor de erfgoedpremies verder uitgerold. De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de oproepthema’s die nog deze regeerperiode zullen worden aangesneden.

 

In de periode 2021-2023 worden jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd. Voor deze oproepen reserveert Vlaanderen een totaalbudget van 108,5 miljoen euro, waarvan 67 miljoen door minister Diependaele. De overblijvende 41,5 miljoen worden beschikbaar gesteld door andere ministers, naargelang de invalshoek van de oproep. De middelen zijn echter zuiver bedoeld voor investeringen in het onderhoud en de restauratie van onroerend erfgoed.

De Vlaamse Regering kiest voor een aantal vaste jaarthema’s, en een aantal variabele, strategische thema’s. De vaste thema’s zijn:

  1. hoogdringende dossiers
  2. impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed
  3. kleine totaalprojecten
  4. meerjarenpremieovereenkomsten (twee keer per regeerperiode i.p.v. jaarlijks)

De strategische thema’s die nog deze regeerperiode aan bod zullen komen:

  1. herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken
  2. erfgoed en toerisme
  3. erfgoed en wonen
  4. erfgoed en onderwijs
  5. erfgoed en energiezuinigheid
  6. erfgoed en openbare dienstverlening

De precieze focus en oproepmodaliteiten zullen per oproepjaar worden geregeld in afzonderlijke ministeriële besluiten. De eerste oproepen worden nog in 2021 gelanceerd.

 

Meer informatie over de erfgoedpremie volgens oproep:

Grote restauratieprojecten behandelen we voortaan via oproepen. Ruim op voorhand geven we aan op welk moment we per oproep welke budgetten voorzien. Om nieuwe wachtlijsten te voorkomen, zullen we slechts het aantal dossiers accepteren waarvoor er budget voorzien is. Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, met een jury, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen. De oproep geeft aan wanneer men het definitieve dossier ten laatste kan indienen. Na deze indiendatum behandelen we deze dossiers binnen de vier maanden, waarna dadelijk de vastlegging van de premie volgt.

 

Meer informatie op de website van Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is