Nieuws

Door Matthias Diependaele op 21 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N42, Regio Vlaamse Ardennen

Uit parlementaire navraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele bij mobiliteitsminister Ben Weyts blijkt dat de zogenaamde ontdubbeling van de N42 tussen Wetteren en Zottegem spijtig genoeg nog niet voor morgen is. “Het project loopt tegen de typische proceduritis aan, maar ik …

Door Matthias Diependaele op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Intercommunales

Heel wat intercommunales weigeren de Vlaamse overheid info te geven over de vergoedingen die ze uitkeren. Alle partijen samen gaan nu een brief opstellen om hen te vragen toch openheid te verlenen. Welke vergoedingen krijgen politieke bestuurders in grote intercommunales zoals Fluxys, Publigas of …

Door Matthias Diependaele op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Economie

De nieuwe KMO-groeisubsidie blijkt aan te slaan bij Vlaamse KMO’s. Op minder dan een jaar tijd vroegen 352 bedrijven subsidie aan bij het nieuwe instrument. Dat kwam Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) te weten na parlementaire navraag bij minister van Economie Philippe …

Blikvangers

 • Gesprek ActuaTV over de energiefactuur en biomassa, 20 april

  Gisteren stelde ik een actuele vraag aan minister Tommelein over de mogelijke verlaging van de energiefactuur en de impact van het wegvallen van de biomassacentrale van Langerlo voor onze klimaatdoelstellingen. Voor mij is het alleszins belangrijk dat de energiefactuur op termijn naar beneden gaat én dat we onze klimaatdoelstellingen kunnen realiseren. We volgen dan ook van nabij op hoe de minister deze engagementen in de praktijk zal brengen.
 • Debat De Zevende Dag over intercommunales en politieke cumuls, 19 februari

  Op zondag 19 februari ik te gast in de Zevende Dag voor een gesprek met de Vlaamse fractieleiders over dé thema's van de week: de intercommunales en het cumuleren van mandaten. Het is duidelijk dat we de excessen moeten aanpakken, zonder alles op één hoop te gooien.
 • Diependaele: "Onderliggend kluwen van structuren moet geordend worden", 15 februari

  Villa Politica vroeg me naar een reactie over het debat rond de transparantie bij intercommunales. Het probleem zit daar vooral in de onderliggende structuren. We moeten die in kaart brengen en kijken waar de problemen precies zitten. Daar moeten dan maatregelen tegenover komen. In grote lijnen gaat het vooral over meer transparantie, meer democratische controle en de werking van die structuren. Zijn ze nog wel voldoende bezig met publieke taken?
 • Diependaele (N-VA): "Meer controle op auto's die op aardgas rijden", 28 januari

  Er moeten meer controles komen op auto’s die op aardgas kunnen rijden, vindt Matthias Diependaele. Eigenaars van duurdere wagens laten soms een kleine goedkope CNG-installatie plaatsen maar gebruiken die in werkelijkheid eigenlijk weinig of niet. Ze blijven rijden op benzine en niet op het meer milieuvriendelijke aardgas. Ondertussen betalen ze wel geen inschrijvings- en verkeersbelasting. De winst kan zo oplopen tot 12.000 euro of meer. Een plafonnering van de fiscale stimulans of een minimumcapaciteit van de aardgastank kan soelaas bieden.
 • De Meulemeester in Debat met John Crombez en Matthias Diependaele, 24 januari

  Een stevig debat op 24 januari bij De Meulemeester tussen Matthias en sp.a-voorzitter John Crombez. Matthias verdedigde er het Vlaamse en federale beleid dat - ondanks dat het niet altijd om de plezantste maatregelen gaat - wel gesteund wordt door de bevolking. Dat zien we ook in de peilingen. En we moeten vooral voortwerken op het elan: de rotzooi uit het verleden kuisen we op, we zetten orde op zaken en daar plukken we de vruchten van!
 • Start werken rechttrekking N42 Herzele voorzien voor 2018, 28 december

  De werken aan de rechttrekking van de gewestweg N42 door Herzele zijn gepland om van start te gaan in 2018. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts laten weten aan parlementslid Matthias Diependaele uit Zottegem. De rechttrekking van de gewestweg N42 staat al jaren op de politieke agenda. Maar het dossier liep veel vertraging op in de loop der jaren. De nieuw aangelegde weg moet er voor zorgen dat het verkeer rond Herzele vlotter en veiliger kan verlopen. Van de 136 onteigeningen die nodig zijn, zijn er intussen 58 uitgevoerd. Recent heeft een vrederechter beslist dat er versneld mag onteigend worden en daardoor komt alles in een stroomversnelling.