Nieuws

Door Matthias Diependaele op 30 juli 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Zwerfvuil

Jaarlijks worden er vele duizenden tonnen afval opgeruimd langs Vlaamse gewest- en snelwegen. In Oost-Vlaanderen ging het vorig jaar om liefst 279 ton met een kostenplaatje van 1 miljoen euro. Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) vroeg aan mobiliteitsminister Ben Weyts naar de …

Door Matthias Diependaele op 20 juli 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N42

Vanaf oktober moet de trajectcontrole op de N42 in Oosterzele in werking treden. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) via een parlementaire vraag aan mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). De precieze datum van inwerkingtreding was tot nu nog niet gekend. In oktober …

Door Matthias Diependaele op 15 juli 2016

De N-VA pikt de kritiek niet dat ze aan politieke benoemingen doet. Daarbij moet ook haar coalitiepartner CD&V het ontgelden. 'De kritiek van CD&V is lachwekkend. Het Vlaams Parlement boog zich gisteren over de benoeming van Jeroen Windey, de kabinetschef van Vlaams minister Liesbeth Homans (N …

Blikvangers

 • "Ten laatste tegen 2018 eerste spade in de grond", 27 juli

  Een bewoonster van de Gentweg (N42) in Steenhuize-Wijnhuize richtte een emotionele open brief aan Vlaams minister Ben Weyts en lokale politici waarin ze vertelt hoe zij en haar zoon elke dag hun leven riskeren op de drukke en gevaarlijke gewestweg. Het dossier van de rondweg sleept al bijna 40 jaar aan met tal van voorbereidingen en procedureslagen. TV Oost vroeg me naar een stand van zaken: nog dit jaar hoopt men de benodigde onteigeningen rond te hebben en ten laatste in 2018 moeten de werken kunnen aanvatten. Ik spreek me dan ook al jaren uit voor een snelle doorbraak in het dossier.
 • Vakantieplannen Matthias Diependaele, 19 juli

  De boog kan niet altijd gespannen staan. Radio 1 vroeg me naar mijn vakantieplannen. Benieuwd wat een politicus zoal uitsteekt in de zomer? Klik dan zeker even door, en kom alles te weten over mijn duivenkot en konijnenhok!
 • Is N-VA niet meer gekant tegen politieke benoemingen? 13 juli

  Ter Zake vroeg me naar mijn mening over de benoeming van de kabinetschef van minister Homans als topambtenaar bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarover kan ik kort zijn: er werd een objectieve en neutrale procedure gevolgd. De juiste man op de juiste plaats is daarbij het uitgangspunt. En ja, dat kan een "cabinetard" zijn.
 • Debat "De Ochtend": Uplace en 2 jaar Bourgeois, 6 juli

  Vanochtend ging ik in debat met collega-fractieleider van Groen Björn Rzoska over twee zaken: Uplace en een balans van "2 jaar Bourgeois I". Gisteren raakte bekend dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor het Uplace-project in Machelen vernietigd heeft. Ondertussen maakte Uplace bekend dat ze een aanvraag voor een nieuwe bouwvergunning zullen indienen. Voor mij is het duidelijk: er zijn in dit land procedures en die moeten gevolgd worden. Wie zijn wij om vanuit de politiek een ondernemer te verbieden om een aanvraag in te dienen? Uiteraard is het dan aan Uplace om hun aanvraag conform deze procedures en regelgevingen in te dienen. Na twee jaar "Bourgeois I" kunnen we al een heel indrukwekkend palmares voorleggen. Een kleine greep hieruit: een begroting op koers naar een evenwicht in 2017, hervormingen van het secundair onderwijs, de woonbonus, de kinderbijslag,... Daarnaast is er de fundamentele omslag die we gemaakt hebben op socio-economisch vlak: de economie trekt aan, het aantal jobs stijgt, de werkloosheid en de faillisementscijfers dalen, .... Dat er nog werk aan de winkel is, zal niemand ontkennen. Volhouden op de ingeslagen weg is echter de boodschap!
 • Debat met vier fractieleiders over hervorming kinderbijslag, 29 mei

  Op 27 mei heeft de Vlaamse Regering cruciale stappen genomen in een aantal hervormingen die in het belang van de Vlamingen zijn. De hervorming van de kinderbijslag is daar één van, waarover ik in debat ging met drie collega-fractieleiders tijdens de Zevende Dag (29/05). De nieuwe kinderbijslag steunt op drie belangrijke pijlers: in het nieuwe systeem is elk kind gelijk met een basisbedrag van 160€. Daarnaast is niet langer de socio-professionele status, maar het inkomen bepalend wie een sociale toeslag krijgt én gaan we met het nieuwe systeem naar een geïntegreerd gezinsbeleid waarbij ingezet waarbij wordt op participatie aan kinderopvang en onderwijs. Jonge, startende gezinnen gaan er in het nieuwe systeem op vooruit tegenover het oude systeem! Herbekijk hier het debat!
 • Stemming onverdoofd slachten uitgesteld, 11 mei

  Het standpunt van N-VA is glashelder: er moet een totaalverbod op onverdoofd slachten komen. Dat van onze coalitiepartners is iets minder eenduidig. Maar nu zouden er toch openingen zijn. Binnen twee weken komt het opnieuw ter stemming in de commissie Dierenwelzijn.