Nieuws

Door Matthias Diependaele op 23 februari 2017

Premier Charles Michel (MR, foto) zit vandaag rond de tafel met de bevoegde ministers over een oplossing voor de Brusselse geluidsnormen. De regering van het Brussels Gewest blijft voorlopig bij het besluit om geen boetes te innen voor te luide vliegtuigen die van en naar Zaventem vliegen. Vlaams …

Door Matthias Diependaele op 19 februari 2017, over deze onderwerpen: Politiek

Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele lichtte in De Zevende Dag de N-VA-visie toe op de wildgroei aan intercommunales en de mandaten en vergoedingen die daarmee gepaard gaan. Hij wil de excessen zo snel mogelijk aanpakken, maar verzet zich tegen het idee dat iedere politicus verdacht is …

Door Matthias Diependaele op 16 februari 2017, over deze onderwerpen: Innovatie, Wetenschap

Vlaanderen doet mee aan een Europese studie rond waterstoftechnologie. Dat kwam N-VA-fractieleider Matthias Diependaele te weten na bevraging van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA). Samen met een resem Europese regio’s en steden zal Vlaanderen meedenken aan de opportuniteiten die …

Blikvangers

 • Debat De Zevende Dag over intercommunales en politieke cumuls, 19 februari

  Op zondag 19 februari ik te gast in de Zevende Dag voor een gesprek met de Vlaamse fractieleiders over dé thema's van de week: de intercommunales en het cumuleren van mandaten. Het is duidelijk dat we de excessen moeten aanpakken, zonder alles op één hoop te gooien.
 • Diependaele: "Onderliggend kluwen van structuren moet geordend worden", 15 februari

  Villa Politica vroeg me naar een reactie over het debat rond de transparantie bij intercommunales. Het probleem zit daar vooral in de onderliggende structuren. We moeten die in kaart brengen en kijken waar de problemen precies zitten. Daar moeten dan maatregelen tegenover komen. In grote lijnen gaat het vooral over meer transparantie, meer democratische controle en de werking van die structuren. Zijn ze nog wel voldoende bezig met publieke taken?
 • Diependaele (N-VA): "Meer controle op auto's die op aardgas rijden", 28 januari

  Er moeten meer controles komen op auto’s die op aardgas kunnen rijden, vindt Matthias Diependaele. Eigenaars van duurdere wagens laten soms een kleine goedkope CNG-installatie plaatsen maar gebruiken die in werkelijkheid eigenlijk weinig of niet. Ze blijven rijden op benzine en niet op het meer milieuvriendelijke aardgas. Ondertussen betalen ze wel geen inschrijvings- en verkeersbelasting. De winst kan zo oplopen tot 12.000 euro of meer. Een plafonnering van de fiscale stimulans of een minimumcapaciteit van de aardgastank kan soelaas bieden.
 • De Meulemeester in Debat met John Crombez en Matthias Diependaele, 24 januari

  Een stevig debat op 24 januari bij De Meulemeester tussen Matthias en sp.a-voorzitter John Crombez. Matthias verdedigde er het Vlaamse en federale beleid dat - ondanks dat het niet altijd om de plezantste maatregelen gaat - wel gesteund wordt door de bevolking. Dat zien we ook in de peilingen. En we moeten vooral voortwerken op het elan: de rotzooi uit het verleden kuisen we op, we zetten orde op zaken en daar plukken we de vruchten van!
 • Start werken rechttrekking N42 Herzele voorzien voor 2018, 28 december

  De werken aan de rechttrekking van de gewestweg N42 door Herzele zijn gepland om van start te gaan in 2018. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts laten weten aan parlementslid Matthias Diependaele uit Zottegem. De rechttrekking van de gewestweg N42 staat al jaren op de politieke agenda. Maar het dossier liep veel vertraging op in de loop der jaren. De nieuw aangelegde weg moet er voor zorgen dat het verkeer rond Herzele vlotter en veiliger kan verlopen. Van de 136 onteigeningen die nodig zijn, zijn er intussen 58 uitgevoerd. Recent heeft een vrederechter beslist dat er versneld mag onteigend worden en daardoor komt alles in een stroomversnelling.
 • Diependaele: "Kilometerrijden moet een belastingverlaging worden", 30 november

  Op woensdagavond 30 november was ik te gast bij Ter Zake voor een studiogesprek over de kilometerheffing. Voor vrachtwagens werd deze reeds ingevoerd, maar nu moeten we bekijken om ook een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren. De bedoeling moet zijn om ecologische winsten te boeken en onze mobiliteitsproblematiek aan te pakken. Maar daar is wel een draagvlak en het nodige overleg voor nodig. Daarover loopt een studie die volgende zomer zal opgeleverd worden. Voor ons is het alleszins duidelijk: een kilometerheffing moet slim zijn én tegelijk een belastingverlaging inhouden.