We zorgden voor economische hulp waar nodig en tastten daarvoor diep in onze buidel. De Vlaamse begroting kleurde bloedrood, maar op die manier hebben we geholpen het vertrouwen in onze economie snel te herstellen en konden we de pandemie krachtdadig aanpakken.

Economisch gezien lijkt vandaag het ergste achter de rug. Volgens de laatste vooruitzichten van het Federaal Planbureau laat de economie in ons land dit jaar een herstel optekenen van 5,7%. De economische activiteit zou daardoor in het vierde kwartaal van 2021 haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. In 2022 wordt een bbp-groei van 3 % verwacht, een heel stuk boven de structurele groei. De inflatie zou dan weer versnellen tot 1,9 % in 2021 en 2,1 % in 2022, om vervolgens vanaf 2023 weer te vertragen.

Dergelijke parameters geven ons de wind in de zeilen: ze maken dat onze ontvangsten beduidend hoger liggen dan aanvankelijk geraamd. Goed nieuws, en toch is dat geen reden voor euforie. Want ook de uitgaven stijgen significant, en de noden blijven torenhoog.

Toch kiest de Vlaamse regering er resoluut voor om onze overheidsfinanciën weer gezond te maken en de structurele groei in ons land te versterken. We nemen onze verantwoordelijkheid en maken moeilijke maar noodzakelijke keuzes. Alle ambitieuze plannen van de Vlaamse regering ten spijt, moeten we noodgedwongen van koers veranderen om ook het begrotingsschip weer in de richting van een veilige en vertrouwde haven te loodsen. Sommige plannen zetten we dan ook on hold.

Met 900 miljoen euro aan besparingsmaatregelen tegen 2024, komen we onze belofte na om het begrotingstekort in 2024 te halveren. Een begrotingsoefening van deze omvang is ongezien voor de Vlaamse regering – en al helemaal in het midden van een legislatuur. Voor de besparingsmaatregelen hebben we deels kunnen putten uit de Vlaamse Brede Heroverweging.

Maar het is niet al besparen wat de klok slaat. Vanzelfsprekend fnuiken we de relance niet en blijven we investeren in de toekomst.

We grijpen de crisis ook aan om hervormingen door te voeren. Gerichte en brede heroverwegingen zullen de kwaliteit van de overheidsfinanciën verbeteren op het vlak van (beheers)efficiëntie en (beleids)effectiviteit. Zo maken we gerichte keuzes: maatregelen die hun doel missen of die niet efficiënt zijn, zetten we stop.

Een begroting in evenwicht is geen doelstelling op zich. Maar dankzij deze inspanningen knopen we opnieuw aan bij een gezond begrotingsbeleid, en dat is en blijft de beste garantie voor de welvaart van alle Vlamingen. Nu en in de toekomst.