Vlaamse schuld loopt op tot 55 miljard euro

Door Matthias Diependaele op 30 oktober 2020, over deze onderwerpen: Vlaamse begroting, Coronacrisis
Euro financiën

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele berekent dat de Vlaamse schuld in 2025 tot 55 miljard euro zal oplopen. “Het is alarmerend dat we door de coronacrisis met een jaarlijks tekort van 2 miljard euro opgezadeld blijven”, laat minister Diependaele weten. “Dat doet mij besluiten dat we zo snel mogelijk terug naar een begrotingsevenwicht moeten. Tegen wanneer hangt af van het verdere verloop van de crisis.”

Gezonde overheidsfinanciën zijn altijd een hoeksteen geweest van het Vlaamse beleid. Deze regering deelt die visie en haar engagement kwam duidelijk naar voren in de vorige meerjarenraming. “Sinds de opmaak van de vorige meerjarenraming zijn we geconfronteerd met de onverwachte uitbraak van de huidige gezondheids- en economische crisis”, licht Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele toe. “De huidige malaise zal nog enkele jaren doorwegen op de Vlaamse begroting. Dit is ook duidelijk zichtbaar in onze meerjarenraming.”

Schuld stijgt naar 10,3% van het bbp

Uit de meerjarenraming van minister Diependaele blijkt dat de Vlaamse schuld zou oplopen tot 55,2 miljard euro. “In 2019 bedroeg onze schuld 24 miljard euro. De huidige crisis doet onze schuld meer dan verdubbelen. Een goede graadmeter voor de schuld is het bruto binnenlands product (bbp), zeg maar alle inkomsten die België produceert. Als we onze schuld afzetten tegen dat bbp dan bedroeg onze schuld in 2019 5,10 procent van het bbp. In 2025 zou dat 10,26 procent zijn. De Vlaamse schuldratio – met enkel de inkomsten van de Vlaamse Overheid – stijgt van 43,9 procent in 2019 naar 103,3 procent in 2025. Met andere woorden: onze schuld zal hoger zijn dan al onze Vlaamse inkomsten”, licht minister Diependaele de tabel toe.

In miljard euro REA 2019 BO 2020 1BA 2020 2BA 2020  BO 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025
Netto schuldovername   1,8 5,4 7,9 4,9 5,5 5,2 3,7 3,6
Geraamde schuld (cumul) 24,1 27,0 29,5 32,0 37,0 42,6 47,8 51,5 55,2
bbp 473,0 476,5 486,8 428,4 469,0 491,8 507,0 522,7 538,2
in %bbp 5,10% 5,66% 6,07% 7,48% 7,90% 8,66% 9,44% 9,86% 10,26%
Schuldratio 43,9% 50,7% 57,4% 65,5% 72,5% 83,4% 92,5% 98,2% 103,3%

 

Aanknopen bij gezond financieel beleid

Minister Diependaele is ervan overtuigd dat Vlaanderen opnieuw moet aanknopen bij een gezond financieel beleid. “We zijn ons engagement inzake gezonde overheidsfinanciën, zoals voorzien in het regeerakkoord, niet uit het oog verloren. Het relanceplan Vlaamse Veerkracht goed uitvoeren, gaat niet alleen om geld uitdelen, het dwingt ons om versneld af te rekenen met Vlaamse kwalen. Daarvoor moeten we ook kritisch naar onze uitgaven kijken en gericht en doelmatig uitgaven doen”, besluit minister Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is