Uit onderzoek van het Steunpunt Wonen blijkt dat de lokale besturen vaak te weinig mogelijkheden hebben om inwoners in noodsituaties tijdelijk te huisvesten. Een noodwoning kan een snelle herhuisvesting garanderen van bijvoorbeeld bewoners die hun huis moeten verlaten na een brand of omdat de woning onbewoonbaar verklaard is, maar zeker ook voor bewoners die uit hun woning dreigen gezet te worden.  

Om gemeenten te stimuleren om noodwoningen op hun grondgebied te realiseren, lanceerde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele sinds 2020 vier projectoproepen waar lokale besturen op konden intekenen. Zowel voor het uitbreiden van het aanbod aan noodwoningen als voor het verbeteren van bestaande noodwoningen konden gemeenten en OCMW’s een projectvoorstel indienen. Er werden uiteindelijk 37 projecten afkomstig van 30 lokale besturen goedgekeurd. Deze projectvoorstellen zijn ontvankelijk en krijgen subsidies. In totaal voorziet de Vlaamse overheid voor deze vierde projectoproep 8,6 miljoen euro voor 121 woningen. Samen met de drie vorige projectoproepen gaat het over 36,3 miljoen euro aan Vlaamse subsidies voor 187 projecten. Goed voor 586 woningen sinds 2020.  

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele is tevreden met deze investeringen. “We moeten dergelijke projecten blijven ondersteunen. Dat is belangrijk want we hebben een gebiedsdekkend aanbod aan noodwoningen nodig om snel te kunnen inspelen op noodsituaties. Dankzij de subsidies die we sinds 2020 hebben toegekend komen er in Vlaanderen 289 noodwoningen bij. Nog eens 297 bestaande noodwoningen krijgen een broodnodige renovatie en/of herinrichting.”  

De Vlaamse overheid neemt in principe 50% van de kosten voor haar rekening. Voor projecten met een zeer hoge geraamde kostprijs wordt de subsidie wel beperkt. Het maximale subsidiebedrag is voor dit jaar 159.500 euro per noodwoning, de voorgaande jaren was dat telkens 145.000 euro.  In oktober 2023 lanceerde minister Diependaele een vijfde projectoproep voor 11 miljoen euro. Lokale besturen kunnen tot eind april 2024 intekenen op deze oproep. Die zal naast noodwoningen ook betrekking hebben op woningen voor dak- en thuislozen. 

 

Onderwerpen