Volgens frituristenfederatie Navefri zouden er van de ruim 4.500 frituren in ons land een kleine duizend losstaande frietkoten zijn. Maar dat worden er steeds minder. Hoog tijd dus om enkele van die typische frituren te bewaren voor de toekomst.

Met lokale besturen op zoek naar echte pareltjes

Het agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt welke historische frituren in aanmerking komen voor een bescherming als monument. Daarvoor roept minister Diependaele de hulp in van de lokale besturen: “Ik wil de Vlaamse lokale besturen actief betrekken om de meest historische frietkoten in kaart te brengen. Het is uiteraard niet de bedoeling om alles te beschermen. We kiezen enkel voor de echte pareltjes. Wel wil ik een mooie staalkaart samenstellen voor volgende generaties. Ik ga ervan uit dat we finaal een vijftal frituren zullen beschermen.”

Lokale besturen kunnen tot 18 juni hun voorstellen voor bescherming bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Het is belangrijk dat frituristen geen hinder ondervinden van de bescherming en gewoon door kunnen gaan met het bakken van heerlijke frieten. Daarom wordt de sector nauw betrokken bij dit onderzoek.