Eerste doorbraak in dossier Gravensteen

Door Matthias Diependaele op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed
Minister Diependaele wil bemiddelen over Gravensteen

Deze avond vond een tweede bemiddelingsronde plaats over de plannen voor het Gravensteen in Gent. Vanavond hebben alle partijen de kaarten op tafel gelegd. Het is duidelijk dat de standpunten nog ver uiteen liggen, maar er is nog steeds bereidheid om tot een compromis te komen. Om deze toenadering alle kansen van slagen te gunnen, is de Stad Gent bereid om binnen de contouren van de projectoproep met burgerparticipatie de plannen bij te sturen. De actiecomités krijgen acht weken tijd om een eigen alternatief voor te stellen. Aan de integrale toegankelijkheid mag niet ingeboet worden. Op die manier is er hoop om tot een vergelijk te komen en een gedragen toekomstplan voor het Gravensteen in te dienen. De Vlaamse Regering zal hiervoor extra tijd in de lopende procedure toelaten.

De voorbije maanden werd duidelijk dat er harde stellingen werden ingenomen over dit dossier. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Dit dossier raakt aan de ziel van de Gentenaars. Het Gravensteen is een deel van hun identiteit, dat de gemoederen soms hoog oplaaien, is niet verwonderlijk. Maar we hebben tijdens de bemiddeling ook een gemeenschappelijke basis gevonden. Waar iedereen het rond de tafel over eens is, is  dat er niet mag ingeboet worden op de integrale toegankelijkheid van de burcht. Ook mensen met een handicap moeten dit iconisch monument kunnen bezoeken.  Daarmee gaat natuurlijk wel samen dat er bepaalde aanpassingen moeten gemaakt worden om die doelstelling te realiseren.”  

De volgende acht weken zullen cruciaal zijn om een oplossing te vinden. Minister Diependaele: “De plannen aan het Gravensteen zijn in opdracht van de stad Gent. De Vlaamse overheid heeft geen inspraak in de plannen die de Stad Gent finaal zal indienen. Het is hoopgevend dat de  stad bereidheid toont om opnieuw rond tafel te zitten om zo burgerinspraak mogelijk te maken. Om de verzoeningsgesprekken niet nodeloos onder druk te zetten en de nodige zuurstof te geven, zal ik samen met mijn collega Demir de nodige tijd geven binnen de lopende procedure.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is