Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele neemt drie bijkomende coronamaatregelen:

  • De kwijtschelding van de kosten voor energie en water voor de maanden april en mei bij studentenhuurovereenkomsten; 
  • Het verlengen van de mogelijkheid om betalingsuitstel te vragen voor bijzondere sociale leningen en huurwaarborgleningen; 
  • Het toekennen van subsidies aan de sociale verhuurkantoren voor het opdrijven van de prospectiecapaciteit. 

Kwijtschelding energie- en waterkosten bij studentenhuurovereenkomsten

Toen de Nationale Veiligheidsraad de bevolking verplichtte om een woonplaats te kiezen en niet- essentiële verplaatsingen verbood, kozen veel kotstudenten ervoor om opnieuw thuis te verblijven. Daardoor bleven heel wat koten gedurende meer dan twee maanden leegstaan en zijn er geen kosten gemaakt voor energie en water. 

“Om te vermijden dat studenten moeten betalen voor kosten die niet zijn gemaakt, wordt bepaald dat de niet-gemaakte kosten voor energie en water niet verschuldigd zijn voor de maanden april en mei. Bij studentenhuisvesting is het niet ongebruikelijk dat de energie- en waterkosten via een maandelijks forfait worden aangerekend – dus zonder link met de werkelijke kosten. Deze kwijtschelding gaat dus over het forfait”, laat Vlaams minister Matthias Diependaele weten.

De kwijtschelding geldt alleen voor de gevallen waarin de student het studentenverblijf heeft verlaten voor 1 april 2020, en niet is teruggekeerd voor 1 juni 2020. 

Betalingsuitstel bij bijzondere sociale leningen en huurwaarborgleningen 

De mogelijkheid voor de kredietgevers van bijzondere sociale leningen (VMSW en Vlaams Woningfonds) om betalingsuitstel toe te staan, zou op 18 juli 2020 vervallen. “Omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog sterk voelbaar zijn, verlengen we de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen tot 31 december 2020”, zegt minister Diependaele.

De mogelijkheid om uitstel van betaling te bekomen tot 31 december 2020 geldt zowel voor ontleners die al eerder uitstel van betaling kregen als voor ontleners die dit nog niet verkregen. Ook voor de ontleners van huurwaarborgleningen verlengen we de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen tot 31 december 2020.

Subsidie voor sociale verhuurkantoren 

Uithuiszettingen blijven in het kader van de coronamaatregelen opgeschort tot en met 17 juli 2020. Na afloop van deze opschorting wordt een toename van het aantal uithuiszettingen verwacht. Tegelijk moet rekening worden gehouden met een algemeen toegenomen druk op het huuraanbod van goedkopere woningen door de economische terugval als gevolg van de COVID-19-pandemie. 

“Deze subsidie heeft tot doel om de prospectiecapaciteit van sociale verhuurkantoren op te drijven en zo een uitbreiding van het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te versnellen om de door de COVID-19-pandemie druk op de private huurmarkt te temperen”, vertelt minister Diependaele. “De SVK’s moeten de subsidies aanwenden om een bijkomend personeelslid op halftijdse basis aan te werven dat specifiek wordt ingezet voor die prospectie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per SVK.”

Onderwerpen