Op dit moment zijn er 224,9 miljoen euro aan toewijzingen. Hierin zit een kleiner deel van 18 miljoen euro dat vorig jaar nog werd vastgelegd, maar het overgrote deel met name 207 miljoen euro werd in het eerste kwartaal van 2024 toegewezen. Als we dat eerste kwartaal vergelijken met het eerste kwartaal van 2023 komt dat neer op 10 procent meer toewijzingen. “Het is duidelijk dat we over de jaren heen kunnen spreken van een opwaartse trend in het investeren in nieuw en bestaand patrimonium voor sociale woningbouw”, benadrukt Diependaele.

Hervorming bleek goed en noodzakelijk

Bovendien toch opmerkelijk dat we na de grootschalige fusieoperatie waar we van meer dan 140 actoren naar 41 woonmaatschappijen zijn gegaan al zo snel kunnen vaststellen dat deze hervorming goed en noodzakelijk was om het sociaal woonaanbod sneller te laten groeien. “We zagen in 2023 al voorzichtig de eerste tekenen hiervan, maar de laatste cijfers bevestigen het nu ook”, besluit minister Diependaele.