Jaar na jaar meer rookmelders in de Vlaamse huizen

Door Matthias Diependaele op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele en Netwerk Brandweer herhalen het belang van een goede brandpreventie in de Vlaamse woningen. “Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens”, laat minister Diependaele weten. “Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. De Vlaming weet dat ook. Dat bewijzen de cijfers van Wonen Vlaanderen: in het eerste kwartaal van 2021 is er in 83% van de gecontroleerde woningen een rookmelder aanwezig.”

Op de dag van de Brandweer trokken Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele en Eerste gedeputeerde Kurt Moens naar de PAULO Brandweerschool. Daar mocht de minister kennismaken met een ‘koude woning’. In zo’n woning is de rookontwikkeling immens en kan de minister de impact van de rook aan den lijve ondervinden. Opdracht: zonder kleerscheuren en zo snel mogelijk de woning verlaten. Een ideale gelegenheid om het belang van rookmelders nog eens onder de aandacht te brengen.

Aantal rookmelders stijgt

Rookmelders redden levens. Daarom is een rookmelder of een branddetectiesysteem sinds 1 januari 2020 verplicht in alle Vlaamse woningen. Minstens één rookmelder per bouwlaag was voor sociale en private huurwoningen al langer verplicht.

“Toen we enkele jaren geleden aan onze campagne over rookmelders begonnen, bleek dat slechts 60% van de gecontroleerde huurwoningen voldeden aan de rookmeldersverplichting”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten. “In het eerste kwartaal van 2021 steeg dat aantal al tot 83%. Een duidelijk signaal dat onze verschillende sensibiliseringscampagnes werken.”

Minister Diependaele  doet ook een oproep om de aangekocht rookmelders effectief op te hangen: “In mijn eigen omgeving zie ik dat er Vlamingen rookmelders gekocht hebben, maar ze nog niet opgehangen hebben. Wanneer je de rookmelder niet installeert, heeft die geen nut. Rook stijgt, dus is het belangrijk om die in de hoogte te installeren.”

Jaar % Rookmelders
2014 54%
2015 62%
2016 60%
2017 60%
2018 60%
2019 79%
2020 82%
2021 (Q1) 83%

 

Acties Vlaanderen

De Vlaamse Regering zet volop in op sensibilisering. Dat doet ze onder andere met grootschalige mediacampagnes zoals ‘Rookmelders redden levens’ (2019), ‘Hoe bescherm jij je tegen CO-gevaar’ (2019-2020) en ‘Wonen doe je niet op goed geluk’ (2020-2021). “Voor de studenten op kot werkten we naast de algemene campagne over rookmelders ook een specifieke campagne uit in samenwerking met DJ Yolotanker”, laat minister Diependaele weten.

Ook in haar regelgeving hecht Vlaanderen heel wat aandacht aan brandveiligheid. “In de technische verslaggeving van een conformiteitsonderzoek van een woning komen heel wat aspecten aan bod die een link hebben naar zaken waaraan ook de brandweer aandacht besteedt”, vertelt minister Diependaele. “Aspecten zoals de bereikbaarheid van het gebouw voor brandweerwagens, vlucht- en evacuatiewegen, brand-, ontploffings, en elektrocutiegevaar nemen we mee op in onze onderzoeken.”  Sinds 1 januari 2021 legt de Vlaamse Overheid ook zwaardere straffen op indien er rookmelders ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn in huurwoningen. Bij de woninginspectie valt zo’n inbreuk onder een gebrek van categorie II, dat wil zeggen: een ernstig gebrek dat de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloedt. Zo’n inbreuk kan ertoe leiden dat de woning ongeschikt verklaard wordt.

Wie zelf de woningkwaliteit van haar/zijn woning wil controleren, kan dat sinds kort op de website van de woningkwaliteitswijzer doen: https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is